Har du tillgång till korrekta och aktuella data för att stödja din dagliga ledning?

Kan din produktionspersonal koncentrera sig på de mest värdeskapande uppgifterna?

Kan du dra nytta av fördelarna med papperslös produktion eller har du redan utnyttjat automatiseringens och digitaliseringens kraft i din produktion? En förändrad driftmiljö skapar behov av förändrade och anpassade produktionsprocesser. Det finns ett ständigt behov av att förbättra produktionens effektivitet och lönsamhet genom att öka graden av automatisering. För att vara framgångsrik bör alla förändringar genomföras på ett sätt som ökar nöjdheten hos både medarbetare och kunder.

Med ROIWalk Production kan du identifiera de viktigaste utvecklingsområdena och hitta rätt lösningar för att ta din produktion till en helt ny nivå.

Korrekt information för daglig hantering

Fokus på värdeskapande aktiviteter inom produktionen

Papperslös produktion och digitalisering

Högre produktivitet och effektivitet

Produktionsstyrning och övervakning

 • Har du enkel tillgång till aktuell information om den nuvarande produktionssituationen och eventuella utmaningar?
 • Eller slösar du din tid på att leta efter den informationen?
 • Kan uppdaterade arbetsscheman implementeras flexibelt på verkstadsgolvet vid ändringar, till exempel i leveranstider?
 • Medför produktvarianter utmaningar för produktion och arbetssätt på verkstadsgolvet?
 • Kan ledningen fokusera på att leda eller slösar de tid på problemlösning eller andra frågor?

Produktion och operatörsaktiviteter

 • Förbereds jobblistan och schemat för produktion alltid i förväg inför nästa skift, dag eller vecka?
 • Sker inmatning av produktions- och kvalitetsdata manuellt?
 • Förlitar du dig på strikta rapporteringsverktyg eller till och med pappersbaserad rapportering?
 • Kan data från din produktionsutrustning användas för att rapportera produktionsvolymer, kvalitetsdata och utrustningseffektivitet?
 • Har operatörerna utan problem tillgång till alla nödvändiga arbetsstations- och produktspecifika arbetsinstruktioner?

Produktionsmaterial, råmaterial och lagring

 • Är de komponenter och råvaror som behövs av produktionen tillgängliga på arbetsstationerna vid rätt tidpunkt och vid behov?
 • Kan ni se till att rätt komponenter och råmaterial används för tillverkning av olika produkter och halvfabrikat?
 • Har operatörerna åtkomst till all nödvändig information om tillgång till komponenter och råmaterial, samt deras placering?

Produktionsrapportering, daglig hantering och prestandaövervakning

 • Är spårbarhets- och produktionsdata lätta att komma åt och rapportera?
 • Kan produkternas lönsamhet mätas exakt?
 • Orsakar produktvarianter problem eller utmaningar?
 • Kan du rapportera den totala utrustningens effektivitet (OEE) för din produktionsutrustning på ett tillförlitligt sätt?
 • Kan informationen dessutom användas för kontinuerlig förbättring?
 • Kan du dra nytta av LEAN-metoder för att utveckla underhåll, produktplanering, kvalitetsövervakning och andra processer i ditt företag?

Vi erbjuder dig en lösning för att hantera dessa utmaningar med ett modernt digitalt angreppsätt. ROIWalk Production är det första steget för att identifiera dina största utmaningar och deras möjliga lösningar. Med ROIWalk Production får du de insikter som hjälper dig att förbättra din produktionsplanering mot kontinuerlig förbättring.

ROIWalk – Frigör företagets hela potential

Kartlägg den aktuella situationen

Det bästa sättet att börja utveckla verksamheten är att noggrant bedöma det aktuella tillståndet. ROIWalks nuvarande tillståndsanalys ger dig en tydlig bild av var du befinner dig nu och hjälper dig att identifiera de viktigaste utvecklingsområdena.

Utnyttja expertisen hos rutinerade proffs

Analysen utförs alltid av en av våra rutinerade branschexperter, med stöd av Roimas omfattande nätverk av proffs. Tillsammans kan vi se över isolerade processer och organisationsgränser och få en mer heltäckande bild av dina utvecklingsbehov.

Skapa en effektiv utvecklingsplan

ROIWalk analyserar ditt företags driftmiljö, mål, utmaningar och utvecklingsmål. Vi hjälper dig att skapa en tydlig utvecklingsplan för ständiga förbättringar och hitta rätt lösningar för att snabbt öka konkurrenskraften i ditt företag genom att utveckla de utvalda områdena som en del av dina andra processer.

Se till att dina informationssystem stöder processer

Fokus för ROIWalk ligger på arbetssätt, processer och deras utveckling, men våra branschexperter kan också hjälpa till i frågor som rör IT och arkitektur. Detta för att säkerställa att informationssystemen stöder dina processer och arbetssätt på det mest optimala sättet.
roima-circle-icon-green-150x150

Nå nya höjder med ROIWalk Consultancy Services

null

ROIWalk Production Planning

null

ROIWalk Warehouse

null

ROIWalk Logistics

null

ROIWalk Production

null

ROIWalk Extended Enterprise

null

ROIWalk Product Management

Låt oss identifiera dina behov!

Med våra rådgivningstjänster ROIWalk och PreStudy hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering.

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

Valokuva Sampo Reivilästä

Sampo Reivilä

Lead Consultant, Manufacturing Digitalization

sampo.reivila(at)roimaint.com

+358 45 108 1818

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.