Kundreferens: STERIS Finn-Aqua

Vår produktdokumentation är inte utspridd längre. Vi lägger in all projektdokumentation i Roimas system så att den kan hämtas med några få musklick.

Timo Rantasalmi
Product Manager
STERIS Finn-Aqua

roima-circle-icon-green-150x150

Lösningar

På Steris Finn-Aqua utgör Roima Aton och dess projektspecifika arbetsutrymmen fundamentet för produktdokumentation, styrning och teamarbete.

Fördelar

Nöjdare kunder

Ökad produktivitet

Bättre projektövervakning

Bättre dokumentation – en viktig del av varje leverans

Dela det här:

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.
roima-circle-icon-green-150x150

Roima

Roima Sales Team

sales(at)roimaint.com

FI: +358 20 525 3100

SE: +46 21 12 22 50

DK: +45 72 14 40 20