De viktigaste skälen till att flytta ditt PLM-system (Product Lifecycle Management) till molnet

De viktigaste skälen till att flytta ditt PLM-system (Product Lifecycle Management) till molnet Det finns många skäl till att företag bör investera i ett system för hantering av produktlivscykler. Till att börja med kan PLM öka effektiviteten och produktiviteten, förbättra samarbetet och kommunikationen samt minska kostnaderna och datahanteringen. Traditionellt sett bedrivs PLM-system som en lösning…

metod_och_reslutat

MES och digitalisering av produktion

ROIMA ACADEMYMES och digitalisering av produktionI den här artikeln kommer jag att dela med mig av vad jag har lärt mig under mina snart 15 års arbete med automation, industriell IT och planeringssystem för dussintals kunder inom tillverkningsindustrin. Om du undrar vad MES och digitalisering av produktion handlar om, varför man bör investera i detta…

4 sätt som effektiv hantering av produktförändringar stärker din leveranskedja

ROIMA AKADEMI4 sätt som effektiv hantering av produktförändringar stärker din leveranskedja Dagens konsumenter efterfrågar ständigt nya produkter och nya versioner av gamla produkter med förbättrade funktioner. De senaste åren har dessutom de interna utmaningarna ökat då svårigheter med tillgängligheten på vissa komponenter och råvaror tvingat många tillverkande företag att hitta nya sätt att producera även…

Flexibel styrning av verksamheten i fokus för många företag – Roima Enterprise Business Platform (EBP)

ROIMA AKADEMIFlexibel styrning av verksamheten i fokus för många företag –Roima Enterprise Business Platform (EBP) Den nordiska tillverkningsindustrin fokuserar alltmer på tillverkning av kundspecifika produkter. Företag försöker nu förbättra den operativa effektiviteten genom att öka nivån på digitalisering och automatisering. Båda dessa utvecklingsområden kräver standardisering av verksamhetsmodeller och processer, samt nya sätt att hantera den…

IBP leveranskedja

Integrerad affärsplanering

ROIMA ACADEMYIntegrerad affärsplanering I dagens värld blir ERP-systemen allt mer standardiserade och anpassningar är dyra och ofta ändå inte tillräckligt flexibla för att tillgodose behoven hos olika affärsfunktioner, till exempel planering. En möjlighet att skapa konkurrensfördelar är att ta hela företagets planering till en ny nivå. I denna blogg diskuterar vi vad som menas med…

Intergrerad affärsplanering

Effektiv logistikplanering driven av affärsmålen

ROIMA ACADEMYEffektiv logistikplanering driven av affärsmålenOm du vill lyssna på artikeln som webinar istället, klicka här.Integrerad affärsplanering (IBP) och logistik Att utveckla ditt företag kräver att den operativa vardagen anpassas till de strategiska målen. Att genomföra affärsstrategin är inte lätt och företag kan upptäcka att deras utfall och prognoser avviker från de överenskomna planerna. Integrerad…

Effective logistics planning driven by the business goals

ROIMA ACADEMYEffective logistics planning driven by the business goalsIf you prefer listening the article as webinar instead, click here.Integrated Business Planning (IBP) and Logistics Developing your business requires aligning the operational level with the strategic targets. Executing the business strategy is not easy and companies can find that their actuals and forecasts are deviating from…

Business Benefits with Integrated Business Planning

ROIMA ACADEMYBusiness Benefits with Integrated Business PlanningIn today’s world, the ERP solutions are becoming more standard, and customization is expensive and not flexible enough to fulfill the needs of different business functions, like planning. One possibility is to develop competitive edges is to take the whole company’s planning to a new level. This blog discusses…