Begränsas dina affärsmöjligheter av långa integrationsprocesser?

Skulle du hellre vilja ha en enda leverantör med lättillgängliga lösningar?

Tillväxt kräver effektiv introduktion av nya partner i ditt affärsnätverk. Roima har decennier av erfarenhet av att utforma, bygga, utveckla och underhålla integrationslösningar mellan system och operatörer, och vår Roima WIRE-lösningsplattform erbjuder flera system- och operatörsintegrationer som lättillgängliga lösningar. Roimas molnintegrationslösningar levereras som en tjänst (iPaaS).

Roima WIRE-plattformen innehåller en universalmodell för logistikdata som underlättar och påskyndar utvecklingen, vilket möjliggör snabb implementering av nya aktörer i ekosystemet . Dessutom är lösningen redan integrerad i de vanligaste ERP-systemen.

Utöka basen av leverantörer snabbt

Möjliggör snabb implementering för tredjepartsleverantörer.

Integration som service (iPaaS)

Få sinnesro genom att outsourca dina integrationsbehov.

Det enklaste sättet att hantera ditt ekosystem

En enda partner med en skalbar plattform och öppen källkod.

Tydligt serviceavtal med en enda partner

Roima WIRE gör det lätt att introducera nya leverantörer och produkter i din portfölj: du får ett tydligt serviceavtal (SLA) med en enda leverantör, och supporten skräddarsys efter dina behov. Med Roima WIRE kan du få ditt företag att växa på ett smidigt och problemfritt sätt.

Leverantörsportal för enkel hantering

Roima WIRE:s leverantörsportal är ett enkelt sätt för dina leverantörer som inte kan integrera sina system, att lägga beställningar, vilket ger enhetlig data oavsett hur systemet används.

Drifteffektivitet och skalbarhet

Roima WIRE-plattformen baseras på öppen källkod. Genom mikrotjänstarkitektur tillhandahåller den verktyg som underlättar utveckling och åtkomst från tredje part.

Dra nytta av AI och maskininlärning

Roima ger dig möjlighet att optimera din prestanda genom maskininlärning och artificiell intelligens.

Outsourcad integration

Med Roima WIRE kan du outsourca din integrationsarkitektur till oss. Istället för att utveckla plattformen och kämpa med serviceavtal kan du få allt som en nyckelfärdig tjänst med garanterad servicenivå.
roima-circle-icon-green-150x150

Låt oss identifiera dina behov!

Genom våra rådgivningstjänster PreStudy och ROIWalk hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering. Efter Roimas konsulttjänster har du en tydlig plan för att utveckla din verksamhet som prioriterats utifrån affärsnytta. Säkerställ att din verksamhet kan hålla jämn takt med förändringarna och är redo att möta framtida utmaningar!

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

roima-circle-icon-green-150x150

Roima

Roima Sales Team

sales(at)roimaint.com

FI: +358 20 525 3100

SE: +46 21 12 22 50

DK: +45 72 14 40 20

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.