Kan du säkerställa oavbruten spårbarhet av dina försändelser både på land och till sjöss?

Vill du ansluta till logistikföretag direkt från ditt företags resursplaneringssystem?

Transportverksamhet innefattar många variabler som måste vägas in innan du kör igång med en digitaliserad lösning. I en transportkedja finns det ofta många spelare som har sina egna arbetssätt och olika IT-kompentenser. Vid digitalisering behöver därför företag få till tillgång till olika typer av kanaler för nätverkande med varandra, för att lösningen ska ge mervärde till alla inblandade parter. För det primära företaget består detta mervärde ofta i den ökade transparensen och digitaliseringen i sig, medan stora transportföretag får fördelar i form av bättre processintegration och mindre företag från de växande kundnätverken och nya verktygen. Med Roima Transport kan du öka transporteffektiviteten med helt digitala transportordrar och dra nytta av händelsespårning i realtid med en förarapplikation.

Smidig hantering av transportordrar

Hantera dina speditörers nätverk och transportordrar automatiskt.

Kontrollera hela transportprocessen

Vår förarapp ger dig fullständig insyn och kontroll i din transportprocess.

Över 800 speditörer och rederier

Heltäckande lösning för alla större speditörer och rederier möjliggör smidig skalbarhet för ditt transportnätverk.

Låt också din transportverksamhet bli digital

Roima Transport har många funktioner som hjälper dig att digitalisera din transportverksamhet. Du kan hantera dina transportordrar smidigt med ett användarvänligt och lätt, men ändå mycket effektivt verktyg. Våra partnerskap med Consignor och INTTRA ger dig tillgång till över 800 speditörer och rederier. Du får full kontroll över hela processen från elektroniska transportordrar till händelsespårning med en förarapplikation.

Enkel integration till dina system

Den grundläggande principen för Roima Transport bygger på integrationer som överför transportordrar och tillhörande bekräftelser och statusuppdateringar. Dessa integrationer har skapats med en vedertagen datamodell, vilket betyder att du bara behöver göra integrationen till Roima Transport en gång. Därefter har du åtkomst till både dina aktuella och framtida logistikföretag. Vi rekommenderar att du bygger integrationen till ett resursplaneringssystem (SAP, MS Dynamics eller liknande), men även andra källsystem kan användas, till exempel ett transporthanteringssystem eller annat planeringssystem.

Globalt transportnätverk till din tjänst

Roima Transport stödjer Consignor (en del av nShift) för vägtransport och INTTRA för sjötransport. Tack vare detta stöd kan vi erbjuda åtkomst till ett vidsträckt globalt transportnätverk. Dessutom kan vi, om du hittar ett passande transportföretag i nätverket, ansluta nya – det här alternativet erbjuder vi, precis som hela lösningen, som en tjänst. Vi utökar vårt nätverk vid behov, till exempel genom nya partnerskap. Ring oss för en diskussion kring hur vi bäst möter dina behov!
Roima Transport

Snabba standardimplementeringar

Vi erbjuder följande standardimplementeringar av Roima Transport:

Vägtransport

Digital leverans av transportordrar med statusinformation + övervakning och uppdateringar av leveransstatus via en portal

Sjötransport

Digital leverans av transportbeställningar, statusinformation och fraktinstruktioner

Lufttransport

Digital leverans av transportbeställningar, statusinformation och fraktinstruktioner

Roima Transport har förberedda kopplingar till Roima Control Tower-lösningen där du kan övervaka dina leveranser i detalj och till och med kan använda automatisk övervakning vid behov.

roima-circle-icon-green-150x150

Läs mer om Roimas logistiklösningar

null
Roima FidaWare WMS
null
Roima Control Tower
null
LOGIA WMS & WCS
null
Roima WIRE

Låt oss identifiera dina behov!

Genom våra rådgivningstjänster PreStudy och ROIWalk hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering.

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

roima-circle-icon-green-150x150

Roima

Roima Sales Team

sales(at)roimaint.com

FI: +358 20 525 3100

SE: +46 21 12 22 50

DK: +45 72 14 40 20

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.