Har du kontroll över din produktinformation?

Visste du att produktinformation har en avsevärd inverkan på effektivitet och lönsamhet?

Lämplig och högkvalitativ hantering av produktinformation ligger till grund för alla digitala tjänster i ett företag. ROIWalk Product Management hjälper dig att hitta rätt lösningar för att göra din produkthantering förstklassig.

ROIWalk Product Management är ett effektivt sätt att analysera det aktuella läget för din produktionsstyrning. Vi kommer tillsammans att gå igenom ditt företags verksamhetsmodell och relaterade aktiviteter som involverar generering och användning av produktinformation, även med tanke på frågor som rör ledning av produkthanteringsfunktioner.

Inom ROIWalk Product Management är de centrala fokusområdena innehållet och kvaliteten på produktdata som utgör grunden för digital transformation. Tjänsten ger en tydlig översikt över produktinformationens betydelse för att ditt företag ska lyckas. Som resultat får du en rapport med viktiga observationer och konkreta förslag om åtgärder, som hjälper dig att identifiera och prioritera de första och viktigaste stegen för utveckling. Se hur du kan utnyttja kraften i din produktdata!

Standardisera konstruktions- och FoU-processer

Samla in och konsolidera fragmenterade data

Förstärk inköp och tillverkning för att öka prestandan

Automatisera manuella rutiner

Produktionsstyrning

 • Stöder dina produktstrukturer flexibel planering och tillverkning i företaget?
 • Följer dina produktionsstyrningsprocesser överenskomna regler och rutiner?
 • Har du några grundläggande principer för produktstrukturer för att underlätta hanteringen av produktkonfigurationer?

Stöd för tillverkning

 • Främjar din produktinformation en flexibel tillverkningsprocess?
 • Är det svårt att överföra produktdata till produktionssystemet?
 • Medför felaktiga tillverkningsdokument onödiga kvalitetskostnader inom produktionen?

Ändringshantering

 • Är versionskontroll av artiklar och dokument tillräckligt effektiv för spårbarhet?
 • Säkerställs att artiklar har korrekt version och tillämplighet i produktionen?
 • Kommuniceras förändringar på ett tillförlitligt sätt?
 • Dokumenteras alla ändringar av produkter korrekt?
 • Kan du hantera de uppgifter som hör ihop med produktändringar på ett effektivt sätt?

Produktstrukturer och hantering av produktdokumentation

 • Hur är kvaliteten på din produktinformation och dina produktdata?
 • Använder du en artikelbaserad metod för att hantera konstruktionsdata?
 • Kan du enkelt sammanställa produktstrukturerna från en enda källa?
 • Hur kompletta strukturer kan du få?
 • Används de befintliga artiklarna och produktstrukturerna effektivt?
 • Är produktdokumentation tillgänglig och begriplig för alla?

Eftermarknad

 • Har du kontroll på den installerade basen av kundspecifika leveranser?
 • Kan ditt företag flexibelt lägga ut arbetet på underleverantörer efter behov?
 • Finns det problem med att hantera den tillverkningsdokumentation som underleverantörerna behöver?
 • Kan din avdelning för reservdelsförsäljning utnyttja data om produkter som levereras till kunden?
 • Kan du framställa leveransspecifika reservdelsinformation för dina kunder?

Hantering av produktinformation

 • Är hanteringen av din produktinformation spridd över flera system?
 • Kan du automatiskt dela produktinformation till olika kanaler, till exempel till ditt företags webbplats, webbutik och försäljningsnätverk?
 • Kan du enkelt sammanställa informationen om ditt produktutbud efter kundens behov?
 • Sker kompletteringen av tekniska produktdata med kommersiell information på ett kontrollerat sätt?

Leverantörsnätverk

 • Kan ditt företag flexibelt lägga ut arbetet på underleverantörer efter behov?
 • Finns det problem med att hantera den tillverkningsdokumentation som underleverantörerna behöver?
 • Kan du ge dina leverantörer tillgång till korrekt och aktuell tillverkningsinformation?
 • Förlitar du dig fortfarande på e-post för att dela dokumentation?

Utmaningar inom produktionsstyrning är oftast relaterade till dåligt samordnad teknisk information och användning av lågkvalitativ information i olika affärsprocesser. Effektiv och högkvalitativ hantering av produktinformation kräver både rätt verktyg och rätt sätt att hantera information i affärsprocesser. ROIWalk Product Management är ett enkelt och snabbt sätt att identifiera mål för utveckling. ROIWalk-resultat inkluderar förslag om
kort- och långsiktiga åtgärder.

ROIWalk Product Management – Ge aktuell produktinformation till företagets kärnverksamhet

Kartlägg den aktuella situationen

Det bästa sättet att börja utveckla verksamheten är att noggrant bedöma det aktuella tillståndet. ROIWalks nuvarande tillståndsanalys ger dig en tydlig bild av var du befinner dig nu och hjälper dig att identifiera de viktigaste utvecklingsområdena.

Utnyttja expertisen hos rutinerade proffs

Analysen utförs alltid av en av våra rutinerade branschexperter, med stöd av Roimas omfattande nätverk av proffs. Tillsammans kan vi se över isolerade processer och organisationsgränser och få en mer heltäckande bild av dina utvecklingsbehov.

Skapa en effektiv utvecklingsplan

ROIWalk analyserar ditt företags driftmiljö, mål, utmaningar och utvecklingsmål. Vi hjälper dig att skapa en tydlig utvecklingsplan för ständiga förbättringar och hitta rätt lösningar för att snabbt öka konkurrenskraften i ditt företag genom att utveckla de utvalda områdena som en del av dina andra processer.

Se till att dina informationssystem stöder processer

Fokus för ROIWalk ligger på arbetssätt, processer och deras utveckling, men våra branschexperter kan också hjälpa till i frågor som rör IT och arkitektur. Detta för att säkerställa att informationssystemen stöder dina processer och arbetssätt på det mest optimala sättet.
roima-circle-icon-green-150x150

Nå nya höjder med ROIWalk Consultancy Services

null

ROIWalk Extended Enterprise

null

ROIWalk Warehouse

null

ROIWalk Production

null

ROIWalk Logistics

null

ROIWalk Product Management

null

ROIWalk Production Planning

Låt oss identifiera dina behov!

Med våra rådgivningstjänster ROIWalk och PreStudy hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering.

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

Janne Tiuttu

Janne Tiuttu

Senior Consultant, PLM

janne.tiuttu(at)roimaint.com

+358 40 359 2005

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.