Är dina transporter förutsägbara? Vet du när lastbilar anländer och vad de har för last?

Förlitar du dig fortfarande på följesedlar eller utnyttjar du redan den senaste tekniken?

Dagens konsumenter vill ha större insyn, tillförlitlighet och kontroll över leveranser, och denna trend sprider sig nu även till B2B-världen. Transportföretagen för in sin företagsledning i den digitala tidsåldern och skapar nya möjligheter att betjäna hela transportkedjan allt effektivare. Förbättrad transparens och hanterbarhet inom transportverksamheten har positiva effekter även på andra affärsområden, oavsett om du är inom detaljhandel, industri eller logistik.

ROIWalk Logistics erbjuder verktygen för att snabbt identifiera de viktigaste utvecklingsområdena, vilket ger dig ett externt expertperspektiv på de viktigaste faktorerna att tänka på i din logistik och om var och hur du börjar utveckla dem. ROIWalk Logistics är ett enkelt och effektivt sätt att öppna vägen för bättre logistik.

Speditörer

Inkommande och utgående logistik

Logistikplanering

Logistikövervakning

Logistikplanering

 • Har du outsourcat din transportplanering eller gör du det internt?
 • Har ditt företag egen transportutrustning?
 • Vad har du för planeringshorisont?
 • Kan du testa genomförbarheten i dina planer genom till exempel simulering?

Daglig logistikverksamhet

 • Hur många medarbetare i din organisation arbetar för närvarande inom logistik?
 • Kan du optimera din verksamhet i realtid?
 • Hur mycket tid lägger du på problemlösning?
 • Använder du flera system för att driva din logistikverksamhet?
 • Stöder din intralogistik din övriga logistikverksamhet?

Samarbete med speditörer

 • Hur beställer du transporttjänster?
 • Hur väljer du speditörer och lägger du ut transportavtal för upphandling?
 • Hur stort är ditt nätverk av speditörer? Förekommer det ofta förändringar i nätverket?
 • Har du elektroniska kontakter med speditörer?

Kundleveranser

 • Kan du erbjuda dina kunder aktuell information om hur deras ordrar hanteras?
 • Vet du när försändelsen når kunden?
 • Fördröjs din kundfakturering på grund av pappersbaserade processer, till exempel genom att du behöver vänta på att en fraktsedel eller andra pappersdokument ska undertecknas?
 • Får du information om avvikelser inom transporter utan dröjsmål eller för första gången när du får ett samtal från en besviken kund?

Mätning av prestandan inom logistik och kunskapsbaserad hantering

 • Får du statusuppdateringar om hur dina leveranser fortskrider?
 • Hur övervakar du speditörernas prestanda?
 • Ser du regelbundet över arbetssätten tillsammans med speditörerna i ditt nätverk?
 • Baseras din övervakning på historisk data eller aktuella händelser?

Detta är vanliga utmaningar som många företag står inför i sin logistik. Vi erbjuder dig en lösning för att hantera dessa utmaningar med en modern digital metod. ROIWalk Logistics är det första steget för att identifiera dina största utmaningar, deras inverkan och hitta möjliga lösningar. Med ROIWalk Logistics får du verktyg för att förbättra din logistikverksamhet mot processkvalitet.

ROIWalk Logistics – för förbättrad transparens och kontroll över din transportverksamhet

Kartlägg den aktuella situationen

Det bästa sättet att börja utveckla verksamheten är att noggrant bedöma det aktuella tillståndet. ROIWalks nuvarande tillståndsanalys ger dig en tydlig bild av var du befinner dig nu och hjälper dig att identifiera de viktigaste utvecklingsområdena.

Utnyttja expertisen hos rutinerade proffs

Analysen utförs alltid av en av våra rutinerade branschexperter, med stöd av Roimas omfattande nätverk av proffs. Tillsammans kan vi se över isolerade processer och organisationsgränser och få en mer heltäckande bild av dina utvecklingsbehov.

Skapa en effektiv utvecklingsplan

ROIWalk analyserar ditt företags driftmiljö, mål, utmaningar och utvecklingsmål. Vi hjälper dig att skapa en tydlig utvecklingsplan för ständiga förbättringar och hitta rätt lösningar för att snabbt öka konkurrenskraften i ditt företag genom att utveckla de utvalda områdena som en del av dina andra processer.

Se till att dina informationssystem stöder processer

Fokus för ROIWalk ligger på arbetssätt, processer och deras utveckling, men våra branschexperter kan också hjälpa till i frågor som rör IT och arkitektur. Detta för att säkerställa att informationssystemen stöder dina processer och arbetssätt på det mest optimala sättet.
roima-circle-icon-green-150x150

Nå nya höjder med ROIWalk Consultancy Services

null

ROIWalk Production

null

ROIWalk Warehouse

null

ROIWalk Product Management

null

ROIWalk Logistics

null

ROIWalk Extended Enterprise

null

ROIWalk Production Planning

Låt oss identifiera dina behov!

Med våra rådgivningstjänster ROIWalk och PreStudy hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering.

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

Hannu Ojasalo

Hannu Ojasalo

Account Director

hannu.ojasalo(at)roimaint.com

+358 46 600 7815

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.