Ägnar du tid åt att söka efter aktuella produktdata och specifikationer i din inkorg?

Är underleverantörsnätverket inte ihopkopplat med dina affärsprocesser?

Företag som förlitar sig på nätverk av företagspartner behöver flexibla lösningar för effektiv och punktlig kontroll och skalning av verksamheten inom hela produktions-, leverans- och distributionsnätverket.

Med tjänsten ROIWalk Extended Enterprise hjälper vi dig att få kontroll över din produktinformation.

När allt från produktutformning och tillverkning till försäljning, lagerhållning, punktlig leverans och kvalitetssäkring samverkar smidigt gynnas både leverantören och slutkunden.

Tillhandahålla aktuella produktdata till affärspartner

Dra nytta av en helt digitaliserad RFQ-process

Få operativ effektivitet

Leverantörsnätverk

  • Kan ditt företag flexibelt lägga ut arbetet på underleverantörer efter behov?
  • Finns det problem med att hantera den tillverkningsdokumentation som underleverantörerna behöver?
  • Kan du ge dina leverantörer tillgång till korrekt och aktuell tillverkningsinformation?
  • Förlitar du dig fortfarande på e-post för att dela dokumentation?

Hantering av produktinformation

  • Är hanteringen av din produktinformation spridd över flera system?
  • Kan du automatiskt dela produktinformation till olika kanaler, till exempel till ditt företags webbplats, webbutik och försäljningsnätverk?
  • Kan du enkelt sammanställa informationen om ditt produktutbud efter kundens behov?
  • Sker kompletteringen av tekniska produktdata med kommersiell information på ett kontrollerat sätt?

Detta är vanliga utmaningar som många företag ställs inför i sina leverantörsnätverk. Vi erbjuder dig en lösning för att hantera dessa utmaningar med en modern digital metod. ROIWalk Extended Enterprise är det första steget för att hitta dina största utmaningar, deras inverkan och möjliga lösningar. Med ROIWalk Extended Enterprise får du verktyg för att förbättra din logistikverksamhet mot processkvalitet.

ROIWalk Extended Enterprise – Frigör kraften i ditt nätverk

Kartlägg den aktuella situationen

Det bästa sättet att börja utveckla verksamheten är att noggrant bedöma det aktuella tillståndet. ROIWalks nuvarande tillståndsanalys ger dig en tydlig bild av var du befinner dig nu och hjälper dig att identifiera de viktigaste utvecklingsområdena.

Utnyttja expertisen hos rutinerade proffs

Analysen utförs alltid av en av våra rutinerade branschexperter, med stöd av Roimas omfattande nätverk av proffs. Tillsammans kan vi se över isolerade processer och organisationsgränser och få en mer heltäckande bild av dina utvecklingsbehov.

Skapa en effektiv utvecklingsplan

ROIWalk analyserar ditt företags driftmiljö, mål, utmaningar och utvecklingsmål. Vi hjälper dig att skapa en tydlig utvecklingsplan för ständiga förbättringar och hitta rätt lösningar för att snabbt öka konkurrenskraften i ditt företag genom att utveckla de utvalda områdena som en del av dina andra processer.

Se till att dina informationssystem stöder processer

Fokus för ROIWalk ligger på arbetssätt, processer och deras utveckling, men våra branschexperter kan också hjälpa till i frågor som rör IT och arkitektur. Detta för att säkerställa att informationssystemen stöder dina processer och arbetssätt på det mest optimala sättet.
roima-circle-icon-green-150x150

Nå nya höjder med ROIWalk Consultancy Services

null

ROIWalk Product Management

null

ROIWalk Warehouse

null

ROIWalk Production Planning

null

ROIWalk Logistics

null

ROIWalk Extended Enterprise

null

ROIWalk Production

Låt oss identifiera dina behov!

Med våra rådgivningstjänster ROIWalk och PreStudy hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering.

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

Juha Anttonen

Solution Sales

juha.anttonen(at)roimaint.com

+358 40 085 6456

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.