Vill du öka din produktivitet och förbättra din reaktionstid för förändringar?

Upplever du att den produktionsinformation som du har tillgång till är utspridd över olika system och inaktuell redan från början?

När det handlar om material- och resurseffektivitet kan varje procentenhet ha stor betydelse för ditt företags ekonomiska resultat. Med Roima Enterprise Business Platform för diskret tillverkning kan du öka din prestanda, leveranssäkerhet och effektivitet och minska kostnaderna för spill.

Digital process från början till slut

Våra lösningar ger dig en heltäckande digital process från konstruktion till fabriksgolv inklusive anslutna affärspartner och eftermarknadstjänster.

Visuell verksamhetsplanering

Dra nytta av en komplett verktygsuppsättning för både efterfrågebaserad verksamhet och behovsbaserad planering för att uppnå effektiv drift genom visuell produktionsplanering och automatiserad optimering.

Produktionsstyrning i realtid

Reagera snabbt på alla förändringar och skapa förtroende hos dina kunder genom att tillhandahålla detaljerad information om dina produkter och råvarors ursprung.

Modulär lösning för att växa med dina behov

Oavsett om din affärsmodell baseras på konstruktion mot order, tillverkning mot lager, storskalig måttbeställd tillverkning, projekttillverkning, kontraktstillverkning eller eftermarknad och försäljning av reservdelar, växer vår lösning efter dina behov.

Sammankoppla digital konstruktion med papperslös tillverkning

Genom att integrera konstruktions- och tillverkningsprocesserna får du ett smidigt och effektivt flöde av uppdaterade dokument, ritningar och annan teknisk information från produktdesign till produktion. Roimas lösning för diskret tillverkning sammanlänkar dina CAD-system för sömlös produktdatahantering och ett helt digitalt informationsflöde från konstruktions- till tillverkningsfasen. Vidare gör lösningen det lätt att snabbt hantera produktionsordrar på verkstadsgolvet och sköta kvalitetshanteringen från början till slut samtidigt som transparensen ökar under de olika stegen av värdeflödeskedjan.

Öka effektiviteten genom avancerad resurs- och produktionsplanering

Med hjälp av visuell och automatiserad produktionsplanering (Advanced Planning and Scheduling, APS) och papperslös hantering av tillverkningen (MES) på fabriksgolvet kan du minska risken för dubbelarbete och bortkastad tid. Du får också kortare ledtider och sänkta produktionskostnader, eftersom resurser och material används mer effektivt. Förutom planering av arbetsskiften har systemet integrerad arbetstidsrapportering för både fabrikstillverkning och projektverksamhet.

Realisera intäkter under hela produktens livscykel

Eftermarknad är en viktig länk mellan varje företag och dess kunder. Eftermarknaden skapar engagemang hos kunderna och ökar potentialen för ytterligare värdeskapande genom produktlivscykeltjänster. Den bidrar till att bygga starka kundrelationer, gör kunderna nöjdare och mer lojala och är också en potentiell källa till ökad lönsamhet. Med hjälp av Roima Enterprise Business Platform kan du utnyttja nya affärsmöjligheter genom eftermarknadstjänster och reservdelsförsäljning.

Mångsidig ändringshantering

Med hjälp av produktinformation kan du höja kvaliteten på dina produkter och tjänster. Vår lösning för ändringshantering är specifikt konstruerad för effektiv hantering, utnyttjande och delning av produktdata och relaterade processer och dokumentation under produktens hela livscykel och i hela samarbetsnätverket.

Driva affärer med integrerad S&OP-process

En perfekt försäljnings- och verksamhetsplaneringslösning fokuserar på att uppnå verksamhetsmålen och ger värdefull information för att säkerställa att dina planer är i linje med företagets strategi. I Roima Enterprise Business Platform är försäljnings- och verksamhetsplaneringsprocessen integrerad i driftledningen, vilket möjliggör informationstransparens och sömlös drift.

Få insyn i all verksamhet i realtid

Nyckeln till kontinuerligt förbättringsarbete är att ha pålitlig och uppdaterad information. All affärsinformation och alla planer sparas på en enda plats i realtid, vilket ger full transparens i verksamheten. När mängden data växer blir det ännu viktigare att kunna identifiera den information som är väsentlig för att snabbt analysera situationen och fatta beslut i god tid. Med Roima Enterprise Business Platform har du all nödvändig information tillgänglig.

Frigör kraften i sömlös hantering av leveranskedjan

Värdeflödeskedjan är blodomloppet i de industriella nätverken. Roima Enterprise Business Platform för diskret tillverkning är en kostnadseffektiv, integrerad och global lösning för att hantera hela värdeflödeskedjan. Verktygsuppsättningen sträcker sig från hantering av inköp till materialflöden inom tillverkning, kompletterad med storskalig lagerautomation och logistikövervakning. Du får konkurrensfördelar från kortare ledtider och konjunktur.

Sömlös integration i ditt underleverantörsnätverk

I dagens mycket sammankopplade produktionsmiljö behöver tillverkningsföretagen flexibla lösningar för effektiv och punktlig kontroll och upp- och nedskalning av verksamheten inom hela leveransnätverket. När allt från produktutformning och tillverkning till försäljning, lagerhållning, punktlig leverans och kvalitetssäkring samverkar smidigt gynnas både leverantören och slutkunden. Du får effektivitet och flexibilitet genom partnernätverk och outsourcing.
roima-circle-icon-green-150x150

Nå nya höjder med Roima Enterprise Business Platform

null
Roima Lean System
null
Roima FidaWare WMS
null
Roima Aton PLM
null
Roima Reporting
null
Roima Product Information
null
Roima Overall Equipment Effectiveness
null
Roima CodeMaster
null
Roima Control Tower

Låt oss identifiera dina behov!

Genom våra rådgivningstjänster PreStudy och ROIWalk hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering.

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

Kristo Turunen

Director, Lean System Sales

kristo.turunen(at)roimaint.com

+358 40 536 7637

Foto på Ulf Johansson

Ulf Johansson

Head of Sales, Sweden

ulf.johansson(at)roimaint.com

+46 70 495 40 12

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.