Vill du få insikt i hur du kontinuerligt kan förbättra ditt företags konkurrenskraft?

Söker du en partner som hjälper dig lösa grundproblemen, utvecklar verksamheten och ökar din konkurrensförmåga?

När du vill få serviceverksamheten att växa, differentiera dina produkter från konkurrenterna, få större precision i marginalberäkningarna för dina produkter eller få ökad kostnadseffektivitet och flexibilitet i dina produktionsprocesser krävs en ny attityd till den traditionella verksamheten. Roimas experter har erfarenhet av hur företag kan få bättre avkastning på sin investering med hjälp av uppdaterade affärsmodeller och lösningar, och detta även inom traditionella branscher.

Vi har hjälpt våra kunder att utveckla nya affärsmodeller, förbättra sin kundservice, säkerställa kontinuiteten i verksamheten, optimera produktionen och höja kvaliteten. Roima PreStudy är den perfekta lösningen för dig som vill verifiera tidigare utvecklingssteg och teknikval, och säkerställa kontinuitet i din verksamhet – eller om du behöver specificera krav för ett helt nytt och omfattande tillverkningsstödsystem. Roima PreStudy visar också vägen när du funderar på nya affärsmodeller, till exempel digitala tjänster som använder sakernas internet (IoT) för industriella tillämpningar.

Öka lönsamheten

Få nöjdare kunder

Få nöjdare personal

Exempel på Roima PreStudy-projekt

  • Krav på MES på flera platser, arkitekturdefinition och planering av implementeringsprogram
  • WMS- och MES-krav och definitioner av systemroller för ett nytt fabriksprojekt
  • Kartlägger möjligheterna att utnyttja sakernas internet (IoT) för industriella tillämpningar som en del av strategin för serviceverksamhet
  • Riskanalyser av befintliga system och värdeflödeskedjan för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten, undersöka leverantörer och forma en utvecklingsplan för framtiden
  • Rapport med strategi, affärsmodell och leveransmodeller på det utvalda utvecklingsområdet för teknikleverantörer
  • En omfattande specifikation av systemkraven, RFP-dokumentation och teknik- och plattformsalternativ
  • Analyser av systems och leverantörers lämplighet som en del av kundens RFP och urvalsprocess
  • För kunder inom processindustrin: Kartläggning av tillverkningsprocesserna, utvecklingsplan och specifikation för ett MES-system
  • Utveckling och förnyelse av materialflödes- och tillverkningsprocesser
  • Processutveckling och definition av företagsarkitektur för ERP-, PDM- och MES-området
Roimas rådgivningstjänster erbjuder branschexpertis för att hjälpa dig att realisera verksamhetens fulla potential. Roima-experterna är med dig hela vägen, från att åtgärda grundorsakerna till att utveckla verksamheten och öka din konkurrensförmåga.
För att öka kostnadseffektiviteten och flexibiliteten i produktionsprocesserna krävs en ny attityd till den traditionella verksamheten. Med Roimas tjänster får du kontinuerligt förbättringsarbete, stöd för smidig drift och ökad lönsamhet.
I Roima PreStudy gör vi en analys av driftmiljön, målen, utmaningarna och utvecklingsmålen. Du får insikt i hur du snabbt kan förbättra ditt företags konkurrenskraft och hjälp med att bedöma genomförbarheten för ytterligare rådgivning och investeringar på lösningsnivå.
roima-circle-icon-green-150x150

Låt oss identifiera dina behov!

Genom våra rådgivningstjänster PreStudy och ROIWalk hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering. Efter Roima PreStudy har du en tydlig plan för att utveckla din verksamhet som prioriteras utifrån affärsnytta. Säkerställ att din verksamhet kan hålla jämn takt med förändringarna och är redo att möta framtida utmaningar!

Se hur företag lyckas med hjälp av Roima PreStudy-rådgivning

Andritz Oy

Andritz banner
Roima levererade en utförlig MES-roadmap med dokumentation baserad på ISA-95-standarden. Tack vare engagemanget och stödet från Roima kunde vi verifiera våra målsättningar, tydliggöra vårt uppdrag och förfina vår strategiska framtidsvision rörande MES-system.
Wayna Moncada
Development Manager
Andritz Oy

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

Foto på Ulf Johansson

Ulf Johansson

Head of Sales, Sweden

ulf.johansson(at)roimaint.com

+46 70 495 40 12

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.