Vet du att ett användarvänligt lagerhanteringssystem ger ökad effektivitet, kvalitet och arbetsglädje?

Vill du stärka samordningen på lagret och se till att lagerautomation blir en integrerad del av flödet?

Lagerhanteringssystemet Logia innehåller alla verktyg för att driva en effektiv lager- och logistikfunktion. Lösningen hanterar och optimerar hela intralogistiken: det manuella lagret, den automatiska lagerutrustningen, produktionslogistik och fraktområdet. Allt hänger ihop med integrationer till affärssystem, fraktplattformar och lagerautomationsutrustning. Detta ger den bästa överblicken och ett optimalt flöde.

Plattformen består av styrmoduler med bra verktyg för att planera den dagliga driften, utföra arbetsuppgifter och optimera lagerprocesser. Modulerna sätts ihop utifrån din lager- och logistiksituation, vilket ger dig full flexibilitet och möjlighet att utöka lösningen i takt med att din verksamhet utvecklas.

Roima Logia WMS & WCS lämpar sig väl för olika typer av verksamheter:

Distribution och grossist

 • Samordnad ledning av processer
 • Automatisk jobbprioritering
 • Full spårbarhet
 • Optimerad utskeppning och frakt
 • Läs mer på logiawms.com

Webshop

 • Stora mängder av småbeställningar
 • Enkelradsfunktionalitet
 • Frakt i egen förpackning
 • Hantering av returvaror
 • Läs mer på logiawms.com

Sjukhus

 • Steril och ren utrustning
 • Drift av centrallagret
 • Effektiv distribution och förvaringstjänst
 • Lagerautomation och sänglogistik
 • Läs mer på logiawms.com

Spårbarhet och processkvalitet

LOGIA uppfyller även de mest restriktiva branschernas höga krav på registreringar, certifikat, spårbarhet etc. Det ger full spårbarhet genom hela värdekedjan och varor kan spåras även på individnivå. All hantering av varor kan registreras via streckkoder, precis som korrekt lagerplats kan bekräftas via skanning. Skanningsregler kan ställas in för specifika områden och anställda.

Maximalt utnyttjande av lagerresurser

LOGIA säkerställer bästa möjliga utnyttjande av det fysiska utrymmet, lagret och automatiska system, samt effektiv och felfri hantering av inkommande och utgående order. Den innehåller allt från lagerlayout och platser till optimal varuplacering, korta plockrutter och minskade sök-, plock- och packtider. Själva utbildningen i Logia tar bara några timmar och nya medarbetare är snabbt redo att arbeta.

Integrerad styrning av automatisk utrustning

Optimerad WCS av automatiseringar för höglagerkranar, flödesrack, miniload, karuseller, vertikalhissar, AMR, AGV, robotar, Autostores, transportörer etc. Utrustning av olika märken kan blandas och styras i samma LOGIA-lösning, vilket säkerställer maximalt kapacitetsutnyttjande, samt att den automatiska lagerutrustningen integreras i ett bra flöde med resten av lagret.

Levereras som Saas eller On-premise

LOGIA finns både som en traditionell licens och som en SaaS-lösning. I traditionell licensform köper du mjukvarupaketet med önskade moduler. Du äger mjukvarulicensen och har programvara och databas på din egen valda server. I Saas-lösningen finns mjukvaran i molnet. Den är alltid uppdaterad med den senaste funktionaliteten och du kan köpa den som en fastprislösning eller på prenumerationsbasis.

Visuellt användargränssnitt och röststyrning

LOGIA är designad och utvecklad specifikt för lager- och logistikfunktionen. Användargränssnittet är unikt på grund av sin höga grad av visualisering, användning av artikelbilder och enkla instruktioner. Allt är intuitivt, lätt att förstå och agera på. Användargränssnittet kan kombineras med Pick-by-Voice-teknik, där lageroperatören både har en visuell presentation och guidning via headset.

Bra ledningsverktyg

LOGIA innehåller de verktyg som behövs för att optimera och hantera logistiken effektivt. LOGIA skapar överblick, god planering och säkerställer ett optimalt utnyttjande av alla resurser. Aktuell framdrift i förhållande till deadlines kan följas i översiktsbilder. Statusberäkningar ger förväntad sluttid med nuvarande bemanning och effektivitet.

Automatiserad planering

Automatisk jobbgenerering baserat på definierade lagerstrategier, påfyllningsregler, order och lager. Detta säkerställer att beställningar automatiskt aktiveras i rätt ordning, och skapar en jämn arbetsbelastning under hela dagen. Dynamisk materialflödessimulering, lagerfördelning och beräkning på ordervolym och fraktprognos.

Optimal placering

Varornas placering på lagret har stor betydelse för flödet i lagret och hur effektivt plockprocessen kan genomföras. LOGIA ser till att gods lagras på optimala platser, att det finns material på plockplatserna och att plockvägarna är så korta som möjligt. Detta görs utifrån stamdata och ABC-kategorisering.

Lagerstyrning

LOGIA har tre enkla inventeringsfunktioner, som säkerställer att lagret har kontroll: nollpunktsinventering, cyklisk inventering och ad hoc-inventering. Lagerinventeringarna är en integrerad del av arbetsprocesserna och den dagliga driften. Lagerdata utbyts automatiskt mellan Logia och affärssystemet, så att lagernivåer stämmer överens i båda systemen.

Materialflöde till produktion

LOGIA sköter plockning för produktion och flytt till mellan- eller färdigvarulager. Varor levereras och hämtas successivt till och från produktion enligt just-in-time-principer. Det säkerställer ett optimalt flöde samt snabb och korrekt lagerhantering. Alla arbetsflöden är organiserade med ett minimum av processsteg och bygger på skanning eller enkla registreringar, så att all data samlas in i processen.

Rutthantering & hantering av utskeppning

Baserat på fasta fraktrutter ser LOGIA till att order plockas i rätt fraktorder, genererar fraktprognoser och hanterar fraktorder. Systemet ger en överblick över fraktområdenas rangordning och portar, och säkerställer att området utnyttjas optimalt och att beställningar behandlas effektivt. Utlastningsstyrningen optimerar hanteringen av beställningar från fraktområdet till lastbilen.

Integrerad med ERP, frakt och webshop

LOGIA erbjuder integration till ca. 30 olika affärssystem inklusive SAP, M3, Visma, Oracle, Microsoft Dynamics NAV och AX, samt standardgränssnitt för TA/transportsystemen Consignor, Webshipper och Coolrunner. Data kan därmed delas över plattformarna och fraktbeställning kan göras direkt i LOGIA som en del av arbetsprocesserna.
null

LÄS MER LOGIAWMS.COM

LOGIA WMS & WCS

Få en glimt av alla fördelar genom referenser, videor och guider.

roima-circle-icon-green-150x150

Lär dig mer om Roimas lager- och logistiklösningar

null
Roima Transport
null
Roima Control Tower
null
Roima FidaWare WMS Standard
null
Roima WIRE

Låt oss identifiera dina behov!

Genom våra rådgivningstjänster PreStudy och ROIWalk hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering.

Kontakta oss!

Kontakta våra experter för att diskutera dina logistikbehov och komma igång med din utvecklingsresa.

Niels Have

Sales Manager

niels.have(at)roimaint.com

+45 40 68 58 88

Rikke Weesgaard

Sales, Denmark

rikke.weesgaard(at)roimaint.com

+45 20 96 40 86

Eller berätta för oss om dina behov, så återkommer vi till dig snart.