Vill du öka din produktivitet och förbättra din reaktionstid för förändringar?

Skulle du ha nytta av att ha en uppsättning data i en enda lösning för produktionsstöd som är integrerad i hela företaget?

Roima Lean System är en lösning för resursplanering för verksamheter som kräver flexibilitet och snabbhet. Hantera alla processer som är relaterade till företagets värdeflödeskedja och automatisera och integrera informationen som behövs av olika processer i ett enda system.

Bryt ned silostrukturer och barriärer – mellan människa och maskin, mellan nutid och framtid, och mellan dig och den information som du behöver. Roima Lean System är det ledande valet för företag inom industrin. Vill du bli ett av dem?

Roima Lean System stödjer flexibelt olika typer av drifthanteringsbehov – från tillverkning (MOM) till fullskalig verksamhetshantering (ERP).

Affärssystem (ERP)

Roima Lean System är en omfattande, modulär programvara för resursplanering som antingen kan implementeras i sin helhet eller som separata moduler. Systemet används inom processindustrier, diskret tillverkning, serviceföretag och projektledningsföretag och stöder flera alternativa styrlägen och kombinationer därav – samtidigt.

Produktionsstödssystem (MOM)

Roima Lean Systems tillverkningsstödssystem har utvecklats med extra fokus på användbarhet för att uppfylla kraven på förbättringar av produktivitet och produktionseffektivitet. Roimas MOM-lösning underlättar mångsidig avancerad produktionsplanering och schemaläggning (APS) och snabb hantering av beställningar på fabriksgolvet och ger transparens under de olika faserna av processen mellan order och leverans.

Digital process från början till slut

Vår lösning ger dig en digital process från början till slut, från konstruktionsavdelningen till fabriksgolvet, leverantörer, entreprenörer och egen produktion.

Visuell verksamhetsplanering

Dra nytta av en komplett verktygsuppsättning för både behovsbaserad planering för att uppnå effektiv drift genom optimering och visuell produktionsplanering.

Produktionsstyrning i realtid

Reagera snabbt på alla förändringar och skapa förtroende hos dina kunder genom att tillhandahålla detaljerad information om dina produkter och råmaterialets ursprung.

Modulär lösning som SaaS och On-Premise

Oavsett om din affärsmodell baseras på konstruktion mot order, tillverkning mot lager, storskalig måttbeställd tillverkning, projekttillverkning, kontraktstillverkning eller eftermarknad och försäljning av reservdelar, så växer vår lösning efter dina behov.

Njut av fördelarna med integrerad sälj- och verksamhetsplanering (SVP)

Framgångsrik verksamhet bygger på välplanerad verksamhet. Sälj- och verksamhetsplanering (S&OP) är en kontinuerlig process där hela organisationens driftplaner optimeras efter försäljningsprognoser. Försäljnings- och driftplanering med Roima Lean System stöder olika typer av försäljningsprocesser, automatiska försäljningsprognoser och simulering på basis av försäljningshistorik. Försäljningsorder, offerter och årliga avtal uppdaterar automatiskt försäljningsprognosen i enlighet med dessa.

Frigör kraften i sömlös hantering av leveranskedjan

Värdeflödeskedjan är affärsverksamhetens blodomlopp. Syftet med en effektiv hantering av leveranskedjan är att förbättra effektiviteten i hela värdeflödet, från komponenter och råvaror till leverans av de färdiga produkterna till kunderna. Roima Lean System möjliggör en integrerad hantering av inköp, värdeflödeskedja och materialflöde. Funktionerna i värdeflödeskedjan (SCM) möjliggör omfattande planering och kontroll av hela värdekedjan.

Kombinera informations-, material- och finansiella flöden

Roima Lean System integrerar informations-, material- och finansiella flöden till en problemfri och smidig verksamhetsplaneringslösning med inbyggd verksamhetsintelligens och rapportering. Det ger en kostnadseffektiv, integrerad och global lösning för ditt företags verksamhet, grundad på verksamhetsplanering, försäljningsprognoser, hantering av leveranskedjan, tillverkning, projektverksamhet och eftermarknadstjänster.

Öka effektiviteten genom visuell resurs- och produktionsplanering

Roima Lean System erbjuder mångsidiga grafiska verktyg för produktionsplanering. Med hjälp av verktygets visuella användargränssnitt är det enkelt för produktionsplanerare att utvärdera genomförbarheten för olika planeringar. Detta sker genom att använda simulering och därefter godkänna och publicera den bästa planen.
Advanced Planning and Scheduling (APS) ger dig verktygen för att uppnå effektiv drift genom visuell produktionsplanering och optimering. Med Roima Lean System APS får du en komplett verktygsuppsättning för både prognos- och orderdriven planeringsoptimering och reducering av ledtiderna.

Få insyn i all verksamhet i realtid

Nyckeln till kontinuerligt förbättringsarbete är att ha pålitlig och uppdaterad information. Med Roima Lean System sparas all affärsinformation och all planering i realtid på en enda plats, vilket ger full operativ transparens. När mängden data växer blir det allt viktigare att kunna identifiera den information som krävs för att göra snabba analyser och fatta beslut i god tid. Roimas lösning erbjuder mångsidiga funktioner för användarvänlig rapportering, analys och visuell representation så att enorma datamängder kan omvandlas till användbar information. Detta ger användaren mervärde och förbättrar förutsägbarhet, transparens och reaktionstid i verksamheten. Med Roima Lean System kan du få full transparens i verksamheten över hela organisationen, göra planer och ge löften som du kan hålla.

Digitalisera tillverkning med papperslös produktion på verkstadsgolvet

Öka produktionseffektiviteten och förbättra produktiviteten genom hantering av tillverkningsprocesser och ett papperslöst flöde från planering till fabriksgolv. Roima Lean System maximerar genomflödet och kvaliteten och underlättar en snabb hantering av ordrar på verkstadsgolvet samtidigt som transparensen ökar under de olika stegen av värdeflödeskedjan. Med hjälp av visuell produktionsplanering (Advanced Planning and Scheduling, APS), papperslös tillverkning (MES) och materialflödeshantering (WMS) på verkstadsgolvet kan du minska mängden dubbelarbete och bortkastad tid. Genom kvalitetskontroll och spårbarhet, direkt från verkstadsgolvet, kan du uppfylla kundens och myndigheternas krav, övervaka produktionen, snabbt identifiera kvalitetsavvikelser och möjliggöra kvalitetsanalyser för produktutveckling.

Realisera intäkter under hela produktens livscykel

Eftermarknaden är en viktig länk mellan företaget och kunderna. Den bidrar till att bygga starka kundrelationer, gör kunderna nöjdare och mer lojala och är också en potentiell källa till ökad lönsamhet. Med hjälp av Roima Lean System kan du ta vara på nya affärsmöjligheter genom eftermarknadstjänster och reservdelsförsäljning. Roima Lean System fungerar sömlöst med olika typer av service- och underhållsmodeller, såväl service på plats utförd av tredje part som underhåll utfört av företagets egen personal eller transport av utrustningen till tillverkaren för service.
RoimaSoftware Lean System
roima-circle-icon-green-150x150

Läs mer om Roima Lean System

null
Roima Enterprise Business Platform
null
Roima Advanced Planning and Scheduling
null
Roima Overall Equipment Effectiveness
null
Roima Reporting

Låt oss identifiera dina behov!

Genom våra rådgivningstjänster PreStudy och ROIWalk hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering.

Se hur företag lyckas med Roima

Roima Lean System är en extremt flexibel och skalbar lösning som uppfyller dina behov, oavsett om de finns inom maskintillverkning, specialtillverkning, expertprojekt, återkommande tillverkning och processtillverkning eller service- och underhållsverksamhet. Läs mer om de viktigaste delarna i Roima Lean System och våra kunders erfarenheter av att utnyttja dess mångsidiga funktioner.

Roima Lean System i aktion hos Planmeca

Planmeca använder Roima Lean System för den dagliga verksamheten inom värdeflödeskedjan och tillverkningen.
Refe_Planmeca
Ett bra ERP-system är som en välfungerande diskmaskin hemma: smutsig disk blir ren. Det är viktigt att kunna hantera den vardagliga verksamheten.
Tuomas Lokki
Senior Vice President, Marketing & Sales
Planmeca Oy

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

Kristo Turunen

Director, Lean System Sales

kristo.turunen(at)roimaint.com

+358 40 536 7637

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.