Vill du förbättra prestandan för din intralogistik genom effektivitet och noggrannhet?

Saknar du insyn i realtid och kontroll över dina lagerprocesser?

För att göra och hålla ditt företag lönsamt behöver du stöd från effektiv intralogistik och lagerverksamhet. I den snabbt föränderliga affärsmiljön blir det allt viktigare att mäta din lagerflexibilitet, interna kvalitet och effektivitet. Med hjälp av Roimas intralogistiklösning FidaWare WMS Standard kan ditt lager nå en balansprecision på 99% och en plockprecision på 99,5% – kort sagt, färre fel, effektivare drift och ökad nöjdhet bland personalen. 

Roimas verksamhet bygger på långsiktiga partnerskap med kunder som ger mätbart mervärde för kundföretagen. Vår omfattande kundbas inkluderar framgångsrika och tillväxtföretag inom detaljhandel, industri och logistik verksamma både i Norden och globalt. Vi är mycket starka på lagerlösningar som kan hantera flera lager och lösningar för alla branscher. 

Roima är en ledande leverantör av intelligenta lösningar för industri och logistik. Vi tillgodoser behoven hos logistik-, utrustnings- och tillverkningsindustrin och tillhörande försörjningskedjor. Vi har branschkunskap, moderna och användarvänliga skalbara verktyg för olika branscher och en passionerad vilja att lösa kundernas affärsutmaningar.

Roima FidaWare WMS Standard

 • Styrprocesser för flera globala lager och kunder i samma standardprogramvara 
 • Stöder olika lagerprocesser i olika branscher med omfattande standardfunktioner och kapaciteter 
 • En kraftfull optimeringsmodul med regelbaserad optimeringsmotor förbättrar genomströmningen och reducerar antalet gånger lagrade artiklar behandlas 
 • Utvecklad för och används av logistikföretag och globala grossister. Alla kunder drar nytta av Best Practices inbyggda i standardprogramvaran 
 • Multitenant integrationsplattform med API:er och kopplingar till webbshopar, affärssystem, utskriftslösningar och transportnätverk
 • Teknikagnostisk och robust SaaS-tjänst – kan köras på privata Roima-moln eller offentliga moln i Azure

Roima FidaWare WMS Standard lämpar sig väl för olika typer av verksamheter:

Industriellt materialflöde och lagerhantering

 • Livsmedels- och skogsindustrier samt utrustningstillverkning
 • Aveva MES- och SCADA-kompatibilitet 
 • Styrning av automationslösningar, som till exempel autonoma kranar 
 • Fleet Management-baserad mobil robotstyrning av AGV 

Verksamheter inom handel och grossister

 • Logistikcenter och e-handelslager 
 • Hantera alla materialflöden i butiks- och leverantörsnätverket 
 • Mångsidig hantering av flera kanaler 

Logistik-outsourcing och 3PL-tjänster

 • Allt du behöver för att maximera effektiviteten i din logistikverksamhet och 3PL-försörjningskedja
 • Driv digital transformation i en mångfaldig miljö med flera kunder 
 • Avancerade lösningar och gedigen försörjningskedja och integrationsexpertis för transport och 3PL 

Balans och plockning i realtid

Håll dig uppdaterad om det exakta lagersaldot och var varorna finns i ditt lager – hela tiden.

Optimerad artikelhantering

Skapa och förstärk dina konkurrensfördelar med smart lageroptimering och regelmotor.

För lagerstyrd verksamhet

Öka ditt lagers totala effektivitet och leveransförmåga och håll ditt löfte gentemot kunderna genom förbättrad materialflödeskontroll och flerkanaliga leveranser. 

Finns som SaaS och On-Premises

Välj SaaS, On-Premises eller en hybridmodell som växer med dina behov. Dra nytta av ett flexibelt och lätt implementeringsprojekt med SaaS-leveransmodell. 

Leveranser i tid

Att hålla leveranslöften är kärnan i att upprätthålla och förbättra kundnöjdheten. En väloptimerad intralogistikprocess är avgörande för att du ska kunna hålla dina löften. Med Roimas FidaWare Warehouse Management System (WMS) får du en visuell realtidsvy över din lagerstatus. Lösningen utnyttjar dina lagerhanteringssystem, beräknar och optimerar automatiskt artiklarnas placering och tillhandahåller flexibla interna lageröverföringar – vilket säkerställer att du kan planera och leverera i tid, varje gång. 

Dra nytta av fullständig platshantering

Noggrant uttänkt och praktisk produktplacering spelar en avgörande roll när du ska maximera lagrets effektivitet. Roima FidaWare WMS säkerställer en optimal placering av artiklar i ditt lager baserat på identifierade flaskhalsar, vilket kombinerar kontinuerlig spårbarhet för lagerhållningsenheter (SKU:er) med de egenskaper som definierats för olika lagerplatser. Placeringslogiken tillämpar de egenskaper som definierats för SKU:er och lagerplatser såsom ABC-klass, XYZ-omsättningsklass och dimensions- och viktdata för artiklar. 

Få full kontroll över dina lagernivåer

Roima FidaWare WMS ger full kontroll och planering av lager, råmaterial och ​halvfabrikat och färdiga varor. Samtidigt kan varje lagerhållningsenhet (SKU) identifieras unikt och innehållet kan visas i realtid. Roima FidaWare WMS vet exakt var varje SKU är placerad och vilket produktionsparti den tillhör. Därigenom uppnås 100 % spårbarhet. 

Säkerställ att du har tillgång till material

Med Roimas WMS-lösning har du alltid insyn i realtid och full kontroll över din lagerprocess och dina lagernivåer, tack vare den flexibla och effektiva användningen av FIFO-regler (First In, First Out) och FEFO (First Expired, First Out). 

Möjliggör orderdrivna leveranser

Dagens dynamiska affärsmiljö kräver balans mellan prognos- och efterfrågestyrd planering. Roimas WMS-lösning ger mångsidiga funktioner för att stödja olika användningsfall och ERP-perspektiv. Du kan planera flexibelt efter det befintliga affärsbehovet – vare sig det gäller prognos- eller efterfrågestyrd detaljplanering. Roima FidaWare WMS är en helt integrerad ​och konfigurerbar WMS-lösning för olika typer av behov av lager och intralogistik samt miljöer. 

Optimera lagerkapaciteten

Lagrings- och lagersupportfunktioner är kärnan i hela lagerprocessen, så för att lyckas är det viktigt att säkerställa att lagringen utförs på ett optimalt sätt för att stödja alla andra processer i ditt lager. Varje verksamhetsmiljö har sina egna unika processer. Roima FidaWare WMS ger dig flexibla verktyg för lageroptimering för att bygga och öka konkurrensfördelarna. 

Ta kontroll över utgångsdatum, FIFO- och FEFO-regler

Roimas WMS-lösning möjliggör effektiv och flexibel tillämpning av FIFO-regler (First In, First Out) och FEFO (First Expired, First Out) – vilket ger dig en utmärkt verktygsuppsättning för planering och optimering efter utgångsdatum. 

Inbyggd automationsstyrning (Miniload, AGV)

Det är särskilt viktigt att styrningen av automatiserade lagerlösningar och relaterade integreringar fungerar i sammanhang där investeringar i automatisering ses som ett sätt att effektivisera. Roimas lösning ger 100-procentig spårbarhet, effektiv lageroptimering och övergripande processtyrning samt olika typer av automatiseringslösningar. 

Dra nytta av en flexibel och konfigurerbar SaaS-lösning

Med Roimas inbyggda verktyg och koncept får du en kostnadseffektiv och modulär implementering för att skapa mer värde för dina kunder. Roimas lagerhanteringslösningar är konfigurerbara, SaaS-baserade och multitenant-system som hjälper dig att hantera alla dina kundprocesser genom samma system. Du får full insyn i alla kunder på ditt lager eller logistikcenter. I SaaS-leveransmodellen drivs och övervakas olika integrationer, såsom ERP, utskriftskontroller och nShift elektroniska fraktsedeltjänster på den API-baserade integrationsplattformen Roima WIRE. 

Ta ditt lager till nästa nivå med några snabba steg

ROIWalk Warehouse tar dig igenom de första avgörande stegen för att identifiera viktiga utmaningar för din verksamhet och hitta möjliga lösningar. Studien ger dig de nödvändiga verktygen du behöver för att utveckla lagerfunktionerna och stödja kontinuerliga förbättringar. När ROIWalk Warehouseundersökningen har slutförts kommer du att veta vilka som ditt företag behöver fokusera på. På så sätt kan du säkerställa att din lagerfunktion är utvecklad och redo för framtida utmaningar! 
roima-circle-icon-green-150x150

Läs mer om Roimas lager- och logistiklösningar

null
Roima Transport
null
Roima Control Tower
null
Logia WMS & WCS
null
Roima WIRE

Låt oss identifiera dina behov!

Genom våra rådgivningstjänster PreStudy och ROIWalk hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering.

Se hur företag lyckas tillsammans med Roima

Barona Varastopalvelut Oy

Barona förlitar sig på Roima FidaWare WMS-lösning.
Barona_fiilis
Vi letade efter en partner som kunde erbjuda oss en agil, effektiv och modern WMS samt god integrationsförmåga. Dessa funktioner är viktiga i 3PL-verksamhet. Därför startade vi ett WMS-utvecklingsprojekt tillsammans med Roima.
Olli Nieminen
Service Director
Barona Varastopalvelut Oy

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

Arto Pellonpää

Arto Pellonpää

Account Director

arto.pellonpaa(at)roimaint.com

+358 50 314 1981

Petri Marttila_150x180

Petri Marttila

Account Director

petri.marttila(at)roimaint.com

+358 40 836 8897

Foto på Ulf Johansson

Ulf Johansson

Head of Sales, Sweden

ulf.johansson(at)roimaint.com

+46 70 495 40 12

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.