Vill du digitalisera ditt upphandlingssystem och öka förutsägbarheten?

Letar du efter sätt att få insyn i dina totala utgifter och konsolidera inköp till utvalda leverantörer?

I upphandlingsprocesser finns många och dagliga utmaningar. Det kan handla om ett stort antal skilda leverantörer, omfattande kataloger, centraliserade, långsamma och manuella processer. Där är det är lätt att det blir fel med data som är utspridd och med begränsad insyn i upphandlingskostnaderna. Genom ett enda Enterprise Resource Planning-system (ERP) får du begränsade verktyg för att hantera dessa utmaningar. Roima eProcurement är en perfekt lösning för att få din upphandling under kontroll, som komplement till ditt befintliga ERP-system.

Medan ditt ERP fortsätter att fungera som den centrala processmotorn och ta hand om direktköp, tar Roima eProcurement full kontroll över decentraliserad upphandling och indirekta inköp. Med Roima eProcurement kan du styra din organisation för att både köpa och betala mindre, samt automatisera dina upphandlingsprocesser och förbättra företagets transparens och hanterbarhet.

Distribuerad upphandling som tjänst

Automatisera manuella upphandlingsprocesser

Betala mindre – konsolidera upphandling

Insyn i totala utgifter

Roima eProcurement ger dig omfattande funktioner för att få insyn i de totala utgifterna, även när du är på språng. Mobil åtkomst är tillgänglig varsomhelst och närsomhelst via ett användarvänligt mobilt användargränssnitt, så att du kan göra inköp när och var du behöver.

Digitalisering och automatisering av upphandlingsprocessen

Roima eProcurement innehåller omfattande funktioner som underlättar digitalisering av upphandlingen. Den gör det möjligt att automatisera din fakturahantering med avtalsspecifika prislistor och justeringar av prislistor för prisoptimering. Roima eProcurement erbjuder en enkel upphandlingslösning för hela din organisation.

Användarvänligt användargränssnitt som liknar en webbutik

Roima eProcurement erbjuder en fullt utrustad webbutik för webbgränssnitt för hela din organisation. Det ger användaren möjlighet att utföra effektiva produktsökningar i alla kataloger och göra inköp från katalogerna genom det användarvänliga kundvagnsbaserade beställningssystemet, med hänsyn till åtkomsträttigheter. Möjlighet att lägga till utförliga produkt- och tjänstkataloger från olika leverantörer och begränsa åtkomsten enligt behov.

Förhindra oauktoriserade inköp

Minns du känslan när du fått fakturor och inte vet vem som har utfört köpet, varför och med vilken behörighet? Med Roima eProcurement får dina medarbetare ett enkelt sätt att göra inköp utan de behöver använda sina privata kreditkort eller kringgå den godkända inköpsprocessen och därigenom minimera oauktoriserade inköp. Ge hela din organisation möjligheten att göra inköp inom hela organisationen med sina åtkomst- och beställningsrättigheter genom en lämplig godkännandeprocess.

Dra nytta av centraliserad rapportering

Roima eProcurement är redan integrerat i Roima Control Tower-lösningen, som möjliggör detaljerad övervakning av upphandlingstransaktionerna och som gör det möjligt att reagera omedelbart på olämplig användning och andra avvikelser. Med Roima eProcurement kan du enkelt säkerställa att avtalen efterlevs.

Upphandlingskontroll och förutsägbarhet

Roima eProcurement möjliggör anpassningsbara upphandlingsprocesser för dina behov, t.ex. olika metoder för orderläggning, såsom katalogordrar, fritextorder, provisioner och beställningar via webbutik. Rättigheter för beställning och regler för godkännandeprocessen hanteras enligt kostnadsställen och fastställda monetära gränser. Dessutom kan mottagandet decentraliseras eller centraliseras efter behov.

Konsolidera valda leverantörer

Roima eProcurement digitaliserar din upphandlingsprocess och möjliggör enkel konsolidering av utvalda leverantörer. Du kan effektivt integrera dina leverantörer digitalt, via e-post eller genom enkla integrationer med andra system, till exempel till ERP-system och faktureringssystem – och därmed också effektivisera din fakturahantering. Lösningen gör det också möjligt för dina leverantörer att underhålla sina egna kataloger, antingen via
användargränssnittet eller genom en integration, och tack vare systemmeddelanden kommer du alltid att informeras om eventuella ändringar i leverantörskataloger.
roima-circle-icon-green-150x150

Låt oss identifiera dina behov!

Genom våra rådgivningstjänster PreStudy och ROIWalk hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering.

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

Hannu Ojasalo

Hannu Ojasalo

Account Director

hannu.ojasalo(at)roimaint.com

+358 46 600 7815

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.