Vill du öka din produktivitet och förbättra din reaktionstid vid förändringar?

Upplever du att den produktionsinformation som du har tillgång till är utspridd över olika system och inaktuell redan från början?

När det handlar om material- och resurseffektivitet kan varje procentenhet ha stor betydelse för ditt företags ekonomiska resultat. Med Roima Enterprise Business Platform för processindustrin kan du öka din prestanda, leveranssäkerhet, effektivitet och minska kostnaderna för spill.

Digital process från början till slut

Vår lösning ger dig en digital process från början till slut; från lansering av nya produkter och prognoser hela vägen till produktionslinjen och inkommande och utgående logistik.

Visuell verksamhetsplanering

Dra nytta av en komplett verktygsuppsättning för behovsbaserad planering för att uppnå effektiv drift genom visuell och automatiserad produktionsplanering och optimering.

Produktions- och kvalitetskontroll i realtid

Reagera snabbt på alla förändringar och skapa förtroende hos dina kunder genom att tillhandahålla detaljerad information om dina produkters och råmaterialets ursprung.

Modulär lösning för att växa med dina behov

Oavsett om din produktion är prognosstyrd, orderdriven, lagerdriven eller någon kombination av dessa växer vår lösning med dina behov.

Integrerad försäljnings- och verksamhetsplanering

En perfekt integrerad lösning för försäljnings- och verksamhetsplanering fokuserar på att uppnå verksamhetsmålen och ger värdefull information för att säkerställa att dina planer är i linje med företagets strategi.

Hantering av leveranskedjan uppströms och nedströms

Värdeflödeskedjan är själva blodomloppet inom tillverkning Roima Enterprise Business Platform är en kostnadseffektiv, integrerad och global lösning för att hantera hela värdeflödeskedjan. Verktygsuppsättningen sträcker sig från hantering av inköp till råvaruflöde, kompletterad med automation av högvolymslager och logistikövervakning.

Avancerade prognoser med hantering av osäkerhet

Roima Enterprise Business Platform ger dig mångsidiga verktyg för efterfrågeprognoser samt produktionsplanering och optimering. Du kan flexibelt anpassa din produktion efter partistorlek – oavsett om produktionen är prognosstyrd, orderdriven, lagerdriven eller någon kombination för att uppnå optimal balans mellan utbud och efterfrågan.

Få insyn i hela verksamheten i realtid

Nyckeln till kontinuerligt förbättringsarbete är att ha pålitlig och uppdaterad information. För att få full insyn i verksamheten baseras alla affärsbeslut på samma realtidsinformation om produktionen. När mängden data växer blir det än viktigare att kunna identifiera den information som är väsentlig för att snabbt analysera situationen och fatta beslut i god tid.

Öka effektiviteten genom visuell resurs- och produktionsplanering

Med hjälp av visuell produktionsplanering (Advanced Planning and Scheduling, APS) och papperslös hantering av tillverkningen (MES) kan du minska risken för dubbelarbete och tidsspill. Du får också kortare ledtider och sänkta produktionskostnader, eftersom resurser och material används mer effektivt. Förutom skiftplanering har systemet integrerad arbetstidsrapportering för produktionsoperationer.
roima-circle-icon-green-150x150

Nå nya höjder med Roima Enterprise Business Platform

null
Roima Lean System
null
Roima FidaWare WMS
null
Roima Overall Equipment Effectiveness
null
Roima Reporting
null
Roima 3PL Warehouse
null
Roima Transport
null
Roima CodeMaster
null
Roima Control Tower

Låt oss identifiera dina behov!

Genom våra rådgivningstjänster PreStudy och ROIWalk hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering.

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

Kristo Turunen

Director, Lean System Sales

kristo.turunen(at)roimaint.com

+358 40 536 7637

Foto på Ulf Johansson

Ulf Johansson

Head of Sales, Sweden

ulf.johansson(at)roimaint.com

+46 70 495 40 12

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.