Letar du efter sätt att förbättra den operativa intelligensen?

Vill du att din utrustning och produktionsprocesser ska kunna visualiseras i realtid?

Idag kräver framgångsrik tillverkning att produktionsdata från tillverkningsprocessen är tillgänglig i realtid dygnet runt. I och med att tillverkningsmiljön utvecklas måste datainsamlingslösningarna kunna hantera förändringarna samtidigt som de möjliggör sök- och analysdata från både egenutvecklad äldre utrustning och smarta enheter.

AVEVA OSIsoft PI tillhandahåller en datainfrastruktur för att bygga lösningar för förbättrad operativ intelligens. Detta börjar med att kunna visualisera utrustningar och produktionsprocesser i realtid genom att samla in, lagra, förbättra och leverera data till alla intressenter. AVEVA OSIsoft PI är själva kärnan av Internet of Things (IoT) för industriella tillämpningar.

Uppkoppling

Hämta data sömlöst från alla produktionsenheter.

Datainfrastruktur

Solid bas för dina behov av realtidsdata.

Visualisering i realtid

Samla in data i realtid och agera på basis av dessa omedelbart när den kommer in i ditt system.

Historikdatabas

Samla in och aggregera data globalt från alla dina produktionsanläggningar.

Ledande historiseringsplattform

Med över 40 års global erfarenhet är OSIsoft PI den ledande datainfrastrukturplattformen för tillverkningsindustrin. Tillsammans med AVEVA:s verksamhetsportfölj får du en solid lösning för prestandastyrning.

Kontextualisering av data

OSIsoft PI tillhandahåller flexibla verktyg för att kombinera data med kontextuell information, vilket exponentiellt ökar värdet på dina data och förbättrar effektiviteten i ytterligare dataanvändning.

Anslutning och synlighet

Med AVEVA OSIsoft PI kan du sammankoppla äldre produktionsutrustning med toppmoderna IoT- och AI-tillämpningar med en enda dataplattform. Du kan visualisera alla dina tillverkningsverksamheter i realtid för att snabbt få all information du behöver.

Kvalitet och hållbarhet

OSIsoft PI ger dig effektiva medel för att uppfylla de lagstadgade kraven. Tack vare OSIsoft PI kan du minimera spill och hålla koll på din resursförbrukning för att uppfylla hållbarhetsmålen och bevisa att du följer reglerna.

Utrustningshälsa

Genom att övervaka statusen hos viktiga tillgångar och kombinera mätresultat med en relevant kontext är det möjligt att använda avancerade analysfunktioner för att få en stabil grund för förebyggande underhåll av kritisk utrustning.

Processeffektivitet

AVEVA OSIsoft PI ger dig tillgång till data från alla produktionsfaser, så att du effektivt kan analysera och identifiera dina flaskhalsar i produktionen och skapa en solid grund för optimering av processeffektiviteten.

Säkerhet, skydd och regelefterlevnad

OSIsoft PI tillhandahåller integrerade medel för trygg och säker datadelning. PI är standardsystemet för regelefterlevnad och revision i branschen. Dessutom bidrar lösningen till dataskydd så att även kraven från de strängast reglerade branscherna, såsom läkemedelsindustrin, uppfylls.
roima-circle-icon-green-150x150

Låt oss identifiera dina behov!

Genom våra rådgivningstjänster PreStudy och ROIWalk hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering. Efter Roimas konsulttjänster har du en tydlig plan för att utveckla din verksamhet som prioriterats utifrån affärsnytta. Säkerställ att din verksamhet kan hålla jämn takt med förändringarna och är redo att möta framtida utmaningar!

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

Aki Kössilä

Business Development Director

aki.kossila(at)roimaint.com

+358 45 885 1855

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.