Letar du efter hållbara affärsresultat genom digitalisering och industri 4.0?

Vill du uppnå snabb NPI, hög kvalitet och effektivitet genom papperslös produktion?

Tillverkningsprocesser och fabriker inom processindustrin står inför flera industriella trender som kräver investeringar i Smart Factory- och Industry 4.0-initiativen. En sådan trend är den alltmer heterogena sammansättningen av produkter och variationer med massanpassning, vilket kräver snabb hantering av ändringar, transparens i verksamheten och välskötta planeringsåtgärder.

Roimas lösningar för processindustrier ger dig tillgång till lösningar och expertis så att du kan hålla jämna steg med de senaste trenderna i branschen. Uppnå Operational Excellence och gör kontinuerliga förbättringar genom uppkopplade smarta fabriker, digitala tvillingar och molntjänster i kombination med Roimas expertis inom processindustrin; stärk din verksamhet och processtillverkning med digitaliserade, branschledande metoder för kvalitet, hållbarhet och statusövervakning för tillgångar och minska svinnet med integrerad affärsplanering och materialhantering i hela värdekedjan.

Reagera på branschtrender och uppnå konkreta affärsfördelar med Roimas lösningar för processindustrier:

Ökade intäkter

Öka dina intäkter genom ökat genomflöde, minskad cykeltid, snabbare lansering av nya produkter och högre kundnöjdhet tack vare bättre kvalitet och leveransnoggrannhet.

Minskade kostnader

Sänk dina arbetskraft-, material-, energi- och omarbetningskostnader genom förbättrad spårning, analys och transparent rapportering av viktiga nyckeltal, vilket resulterar i effektivare arbetssätt och bästa praxis. Bättre planering sänker inte bara kostnaderna utan ökar även genomflödet genom att flaskhalsar försvinner.

Minskade risker

Säkerställ kontinuiteten i verksamheten och minska riskerna genom giltig och granskningsbar produktionsinformation, modern IT-infrastruktur och cybersäkerhet samt förbättrad produkt- och processkvalitet.

Kvalitativa fördelar

Få mer synlig och transparent information, standardisera bästa praxis och förbättra beslutsfattandet, kunskapsutbytet och medarbetarnas nöjdhet.

Roima Process Industry Areas

ROIWalk

Roimas ROIWalk-tjänst gör att du kan identifiera Smart Factory-affärsmöjligheter inom processindustrisektorn, hitta flaskhalsar i produktionen, välja de bästa tekniklösningarna och optimera arkitekturen för en låg total ägandekostnad (TCO).

Hantering av masterdata (MDM)

Masterdata är grunden för alla Smart Factory-initiativ. Standardiserade masterdataanalys-, rensnings- och harmoniseringsprocesser möjliggör effektiv implementering av standardiserad bästa praxis och ny smart fabriksteknik.

Detaljerad produtionsplanering (APS)

Smart Factory-processer kräver en genomförbar plan. Avancerad planering och schemaläggning hjälper dig att visualisera dina mål och arbetsflöden, optimera produktionsplanen och resursutnyttjandet och få ut det mesta av dina värdefulla tillgångar.

Onlineövervakning och kontroll (HMI / SCADA)

Onlineövervakning och automation på verkstadsgolvet (PLC:er) samt styrning av processer och utrustning är grunden för Smart Factory. Onlineövervakning- och styrning omfattar automatisering och utrustningsintegration samt HMI- och SCADA-funktionalitet. Dessa möjliggör transparens, sömlös kontroll, datainsamling och lagring av alla processdata från all utrustning, enheter och automatisering i fabriken.

Artificiell intelligens, maskininlärning, dataanalys och Machine Vision (AI, ML)

Maskininlärning och artificiell intelligens kan utnyttjas för att få ytterligare affärsfördelar när data och information är väl tillgängliga och strukturerade. Avancerad dataanalys kan hjälpa till att identifiera korrelationer och möjliggöra prediktiva affärsbeslut baserade på insamlade data. Intelligent Machine Vision kan utnyttjas för att samla in ännu mer sofistikerad produktionsinformation, till exempel relaterad till kvalitet.

Integration, IoT, visualisering, rapportering och digitala tvillingar

De nuvarande Smart Factory-trenderna för sakernas Internet (IoT), Industrial Internet och Digital Twins kräver en solid dataintegrationsplattform med sömlös integration av all automation och utrustning. Rådata måste samlas in och struktureras inom fabriken, avdelningen, linjen och utrustningen innan de lagras och vidarebefordras till molnet, datalakes eller historikdatabaser. Tillgängliga data i kontext gör det möjligt att skapa transparent visualisering, djupgående rapportering och digitala tvillingar för alla dina fabriker.

Kvalitet och spårbarhet

Kvalitetshantering är en integrerad del av all verksamhet på verkstadsgolvet. Kvalitetsprovtagning, mätning och rapportering ska ingå i tillverkningens arbetsbeskrivningar och vara en integrerad del av all verksamhet på verkstadsgolvet. Registrering av komponenter, råvarupartier och alla kvalitetsdata som en del av en solid och granskningsbar spårbarhetsinformation kan både användas för att vidta omedelbara åtgärder på verkstadsgolvet och för kontinuerlig processförbättring.

Arbetskraft- och utrustningseffektivitet (APM)

Smart Manufacturing gör att du kan få ut mer av dina mest värdefulla tillgångar, till exempel personal, processutrustning, maskiner och lagringsutrymme. När lämpliga nyckeltal definierats för utrustningarna behövs transparent mätning, visualisering och rapportering om tillgången – vilket driver både omedelbara åtgärder samt kontinuerlig förbättring och förebyggande underhåll för att öka utrustningens prestanda och tillgänglighet.

Lager och intralogistik (WMS)

Effektiva lager och sömlös synkronisering av intralogistik med all tillverkningsverksamhet är oerhört viktigt i alla Smart Factory-initiativ inom processindustrin. Effektiv mottagning, insamling, plockning och inlagring, samt optimerad schemaläggning, ruttplanering och exekvering inom intralogistik möjliggör högre dataflöde och lägre totala kostnader.
roima-circle-icon-green-150x150

Nå nya höjder med Roimas lösningar för processindustrier

null
Roima Enterprise Business Platform
null
AVEVA MES
null
AVEVA SCADA
null
Roima APS for AVEVA
null
Roima Overall Equipment Effectiveness
null
Roima PreStudy
null
Artificiell intelligens och Machine Vision
null
Roima FidaWare WMS Standard
null
Logia WMS & WCS

Låt oss identifiera dina behov!

Genom våra rådgivningstjänster PreStudy och ROIWalk hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering.

Se hur företag lyckas med Roimas lösningar för processindustrier

Valmet Automotive

Valmet-Automotive_bodyshop_panorama_cropped-scaled.jpg
Vi har vunnit Daimlers förtroende. Våra partner har hjälpt oss att implementera vår tillverkningsstrategi. Roima är inte bara vår partner, utan en betydelsefull del av vår fabrik. De vet vad de gör och är med oss på lång sikt.
Pasi Rannus
Senior Vice President, Manufacturing
Valmet Automotive

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

Antti Varis, Roima

Antti Varis

Director, Process Industries

antti.varis(at)roimaint.com

+358 41 435 1730

Johan, seminarium AI

Johan Bäckman

Business Development Director

johan.backman(at)roimaint.com

+46 70 684 73 99

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.