Kräver dina kunder mer variation och anpassning från produkter?

Vill du öka din produktivitet och förbättra lyhördheten för förändringar på marknaden?

Skala upp och ned din tillverkningsverksamhet, maximera potentialen i leveranskedjan, förbättra beslutsfattandet och lean-processerna. Med Roimas lösningar för diskret tillverkning får du smidighet och effektivitet genom att ge människor möjlighet att se över produktdesign, försäljning, värdeflödeskedjan och tjänster för samarbete för att realisera snabbare högkvalitativa produkter och tjänster genom enhetliga processer, sömlös uppkoppling, analys och digitala tvillingar. Roima ger dig modulära, konfigurerbara lösningar för diskret tillverkning från SaaS eller lokalt med IoT och företagsanslutning.

Låt din portfölj växa med kundens behov

Med våra lösningar har du möjlighet att effektivt tillhandahålla kundspecifika produkter och måttbeställda produkter i stor skala.

Digital process från början till slut

Våra lösningar ger dig en heltäckande digital process från konstruktion till fabriksgolv inklusive anslutna affärspartners och eftermarknadstjänster.

Produktionsstyrning i realtid

Reagera snabbt på alla förändringar och skapa förtroende hos dina kunder genom att tillhandahålla detaljerad information om dina produkter och råvarors ursprung.

Modulär lösning för att växa efter dina behov

Oavsett om din affärsmodell baseras på konstruktion mot order, tillverkning mot lager, storskalig måttbeställd tillverkning, projekttillverkning, kontraktstillverkning eller eftermarknad och försäljning av reservdelar, växer våra lösningar efter dina behov.

Driva affärer med integrerad S&OP-process

En perfekt försäljnings- och verksamhetsplaneringslösning fokuserar på att uppnå verksamhetsmålen och ger värdefull information för att säkerställa att dina planer är i linje med företagets strategi. I Roimas lösningar för diskret tillverkning är försäljnings- och verksamhetsplaneringsprocessen integrerad i driftledningen, vilket möjliggör informationstransparens och sömlös drift.

Sömlös hantering av värdeflödeskedjan

Värdeflödeskedjan är blodomloppet i de industriella nätverken. Roima tillhandahåller kostnadseffektiva, integrerade och globala lösningar för att hantera hela värdeflödeskedjan för diskret tillverkning. Verktygsuppsättningen sträcker sig från hantering av inköp till materialflöden inom tillverkning, kompletterad med storskalig lagerautomation och logistikövervakning. Du får konkurrensfördelar från kortare ledtider och konjunktur.

Mångsidig ändringshantering

Med hjälp av produktinformation kan du höja kvaliteten på dina produkter och tjänster. Vår lösning för ändringshantering är specifikt konstruerad för att ge effektivare hantering, utnyttjande och delning av produktdata, relaterade processer och dokumentation. Detta under produktens hela livscykel och i hela samarbetsnätverket.

Realisera intäkter under hela produktens livscykel

Eftermarknad är en viktig länk mellan varje företag och dess kunder. Eftermarknaden skapar engagemang hos kunderna och ökar potentialen för ytterligare värdeskapande genom produktlivscykeltjänster. Den bidrar till att bygga starka kundrelationer, gör kunderna nöjdare och mer lojala och är också en potentiell källa till ökad lönsamhet. Med hjälp av Roimas lösningar för diskret tillverkning kan du utnyttja nya affärsmöjligheter genom eftermarknadstjänster och reservdelsförsäljning.

Sammankoppla digital konstruktion med papperslös tillverkning

Genom att integrera konstruktions- och tillverkningsprocesserna får du ett smidigt och effektivt flöde av uppdaterade dokument, ritningar och annan teknisk information från produktdesign till produktion. Roimas lösningar för diskret tillverkning sammanlänkar dina CAD-system för sömlös produktdatahantering och ett helt digitalt informationsflöde från konstruktions- till tillverkningsfasen. Vidare gör lösningarna det lätt att snabbt hantera produktionsordrar på verkstadsgolvet och sköta kvalitetshanteringen från början till slut samtidigt som transparensen ökar under de olika stegen av värdeflödeskedjan.

Öka produktiviteten genom avancerad resurs- och produktionsplanering

Med hjälp av visuell och automatiserad produktionsplanering (Advanced Planning and Scheduling, APS) och papperslös hantering av tillverkningen (MES) på fabriksgolvet kan du minska risken för dubbelarbete och bortkastad tid. Du får också kortare ledtider och sänkta produktionskostnader, eftersom resurser och material används mer effektivt. Förutom planering av arbetsskiften har systemet integrerad arbetstidsrapportering för både fabrikstillverkning och projektverksamhet.

Få insyn i all verksamhet i realtid

Nyckeln till kontinuerligt förbättringsarbete är att ha pålitlig och uppdaterad information. All affärsinformation och alla planer sparas på en enda plats i realtid, vilket ger full transparens i verksamheten. När mängden data växer blir det ännu viktigare att kunna identifiera den information som är väsentlig för att snabbt analysera situationen och fatta beslut i god tid. Med Roimas lösningar för diskret tillverkning har du all nödvändig information tillgänglig.

Sömlös integration i ditt underleverantörsnätverk

I dagens mycket sammankopplade produktionsmiljö behöver tillverkningsföretagen flexibla lösningar för effektiv och punktlig kontroll och upp- och nedskalning av verksamheten inom hela leveransnätverket. När allt från produktutformning och tillverkning till försäljning, lagerhållning, punktlig leverans och kvalitetssäkring samverkar smidigt gynnas både leverantören och slutkunden. Du får effektivitet och flexibilitet genom partnernätverk och outsourcing.
roima-circle-icon-green-150x150

Nå nya höjder med Roimas lösningar för diskret tillverkning

null
Roima Enterprise Business Platform
null
Roima Lean System
null
Roima FidaWare WMS Standard
null
Roima Aton PLM
null
Roima Product Information
null
Roima Reporting
null
Roima Overall Equipment Effectiveness
null
Roima Control Tower
null
Logia WMS & WCS

Låt oss identifiera dina behov!

Genom våra rådgivningstjänster PreStudy och ROIWalk hjälper vi dig att välja den lösning som bäst passar ditt företags unika behov och ger den bästa avkastningen på din investering.

Se hur företag lyckas med Roima

Beneq Oy

Beneq litar på Roimas lösningar för diskret tillverkning inom produkthantering och resursplanering för företag med Roima Enterprise Business Platform.
Beneq Oy banner image
Tack vare systemet för hantering av produktdata vet vi alltid exakt vad som levererats till varje kund. Konstruktion och tillverkning av utrustningen hanteras med systemet, ned till den sista bulten. Utrustningen skulle helt enkelt inte kunna byggas eller formges utan ett sådant system.
Jari-Pekka Tiesmäki
Vice President, Operations Development
Beneq Oy

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.

Kristo Turunen

Director, Lean System Sales

kristo.turunen(at)roimaint.com

+358 40 536 7637

Foto på Ulf Johansson

Ulf Johansson

Head of Sales, Sweden

ulf.johansson(at)roimaint.com

+46 70 495 40 12

Eller berätta för oss om vad du vill ha hjälp med så hör vi av oss inom kort.