Tillverkningsindustrin stärks i Europa

Vårt mål är att stärka och förbättra den europeiska tillverkningssektorn tillsammans med våra kunder för att skapa en starkare och mer utvecklad tillverkningsindustri än någonsin. Med utvecklade produktionssystem sänks enhetskostnaderna. Betydelsen av billig arbetskraft minskar och en del arbetstillfällen återförs till Europa i form av expertroller.

Vi ökar produktiviteten genom innovativa automationslösningar, smart teknikanvändning och kontinuerligt förbättringsarbete. Genom att investera i sådant kan europeiska företag – och därmed Europa – behålla sin konkurrenskraft och styrka. Sysselsättningen förblir hög och BNP ökar.

För att vi ska nå vårt mål har vi översatt det till ledord som ska hjälpa oss i det dagliga arbetet. Viktigast av allt är våra kunders konkurrenskraft.

Customer Success – Accountability – Winning Collaboration – Passion for Products

Roimas värderingar