Tillverkningsindustrin stärks i Europa

Vårt mål är att stärka och förbättra den europeiska tillverkningssektorn tillsammans med våra kunder för att skapa en starkare och mer utvecklad tillverkningsindustri än någonsin. Med utvecklade produktionssystem sänks enhetskostnaderna. Betydelsen av billig arbetskraft minskar och en del arbetstillfällen återförs till Europa i form av expertroller.

Vi ökar produktiviteten genom innovativa automationslösningar, smart teknikanvändning och kontinuerligt förbättringsarbete. Genom att investera i sådant kan europeiska företag – och därmed Europa – behålla sin konkurrenskraft och styrka. Sysselsättningen förblir hög och BNP ökar.

För att vi ska nå vårt mål har vi översatt det till ledord som ska hjälpa oss i det dagliga arbetet. Viktigast av allt är våra kunders konkurrenskraft.

TRANSPARENS

Transparens är en förutsättning för förtroende. Om produktens ursprung är känt och all produktinformation stämmer kan konsumenterna fatta välgrundade och trygga beslut. Kontrollen av tillverkningsprocesser kan göras transparent med hjälp av ett gemensamt system. Transparent information ökar produktionseffektiviteten: flaskhalsar kan identifieras snabbare och åtgärdas utan fördröjning.

Att dela och sammanställa information är en utmaning för många företag. I ett produktionsnätverk måste all produktinformation vara korrekt, uppdaterad och lättillgänglig för alla parter i nätverket. Vi har en lösning som skapar klarhet i hela kedjan, från order till leverans, och gör det möjligt att spara, administrera och dela information under hela produktens livscykel.

På Roima använder vi våra egna system för att säkerställa att vår interna information är transparent och att vi kan tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet till våra kunder.

ANSVAR

I växande ekonomier har etiska värderingar extra stor betydelse. Det räcker inte längre med att det egna företagets verksamhet tål att granskas offentligt. Produktionen måste vara ansvarsfull i hela nätverket och i varje länk av kedjan.

Vi hjälper våra kunder att kontrollera ansvarstagandet i tillverkningsledet. De övergripande aspekterna är lätta att hantera när all information om godkända leverantörer, revisioner, krav och giltighetsdatum finns på en och samma plats, tydligt och lättillgängligt för alla som behöver den.

Roima gynnar lokala europeiska produkter och tar ansvar för såväl våra egna medarbetares som våra kunders informationssäkerhet.

MENINGSFULLT ARBETE

Bakom varje förändring står en människa. Framtidens arbetstagare är multikompetenta talanger som vill och kan utveckla företagets processer, vill ha ett meningsfullt arbete samt strävar mot företagets mål. Företaget blomstrar när prestationsnivån i organisationen är hög och arbetet är meningsfullt både mentalt och fysiskt.

Roima hjälper våra kunder genom att utveckla kompatibla och användarvänliga informationssystem samt genom att tillhandahålla professionella tjänster som förbättrar arbetseffektiviteten och minskar mängden rutinarbete. En person som trivs med sitt arbete är en bra kollega; därför lägger vi stort fokus vid våra medarbetares välbefinnande. Vi investerar i intern karriärutveckling genom att uppmana våra medarbetare att utveckla sina starka sidor och hitta de arbetsuppgifter som är mest meningsfulla för just dem. Eftersom Roima har kontor på många olika platser kan våra medarbetare dessutom arbeta på det kontor som ligger närmast deras hem.

KONTINUERLIGT

FÖRBÄTTRINGS-

ARBETE

Den som vill hänga med i utvecklingen måste investeraför att på längre sikt spara pengar och stärka sin konkurrenskraft. Den kontinuerliga förbättringen av processer är en förutsättning för våra kunders tillväxt och lönsamhet. Den är drivkraften i alla våra samarbetsprojekt.

Vi vill leva som vi lär. Vi förbättrar ständigt våra egna processer och investerar i kundupplevelsen. Vi vill erbjuda bästa möjliga tjänster och expertis som skapar mervärde för våra kunders verksamheter. Det är detta vi kallar Roima Experience.

roima_experience_ohjaus_retina