Våra kunder är verksamma på varje kontinent, till och med i Antarktis

Vår breda kundbas omfattar ett flertal framgångsrika företag med verksamhet både i Sverige och på den globala marknaden. De flesta av våra kunder finns inom produktionsindustrin och branscher med anknytning till området, exempelvis interlogistik, service och underhåll eller projektverksamhet. Vi är stolta över våra kunder som har valt oss till sin lönsamhetspartner och över de lösningar vi har tagit fram tillsammans!

Många bolag utsträcker i dag sin verksamhet globalt och har ett nätverk av underleverantörer i ett flertal länder. I en sådan operativ miljö är kostnadseffektiv kontroll över informations- material- och finansiella flöden i rätt tid en betydande nyckel till framgång. Här finns vår expertis. Nedan kan du läsa mer om vår expertis i branschen, våra lösningar och våra framgångsrika gemensamma utvecklingsprojekt.

as_elintarvike

Livsmedels- och dryckesindustrin

Framgångsrecept

 

Konkurrensen inom livsmedels- och dryckesindustrin är hård. Vill man skaffa sig konkurrensfördelar inom livsmedelsindustrin får man lov att bygga upp sin produktionsstrategi på digitalisering, förstklassig informationshantering och en företagskultur fokuserad på ständig förbättring. Våra bästa framgångsrecept har vi utarbetat tillsammans med våra uppskattade kunder som aldrig kompromissar med kvaliteten.

as_teknologia

Tillverkande industri

Information med nya dimensioner

 

Tillverkningsindustrin är ett föremål för en alltmer omfattande globalisering och ett nätverkande som leder till ett allt bredare samarbete. De mest framgångsrika företagen klarar av att hantera flerdimensionell information. Digitaliseringen påverkar den dagliga ledningen genomgående, då företagets hela verksamheten påverkas av förändringen. Att hantera denna förändring är vår specialitet.

as_toimitusketju

Värdeflödeskedjan

Med sikte på ett optimalt materialflöde

 

Då produktionsvolymerna ökar och produktvarianterna blir fler till antalet, blir det allt viktigare att optimera förflyttning av material och användning av utrymme. Varje misstag, dröjsmål och onödig åtgärd orsakar avbrott i materialflödet och kan slutligen påverka kundupplevelsen på ett negativt sätt. Moderna logistiklösningar förbättrar produktiviteten, bidrar till en sund arbetsmiljö och möjliggör omväxlande arbetsuppgifter.