Icon_AfterSales_white

Ge service som överträffar förväntningarna

Eftermarknadsfunktionen är en viktig länk mellan företaget och kunderna. Den stärker kundrelationer och ger bättre kundnöjdhet och mer lojala kunder. Den är också en potentiell källa till ökad lönsamhet.

Service och underhåll styrs inte uteslutande av tid eller plats. Den utförs ofta där och då behovet uppstår, och det kan vara i olika städer och länder. Spelplanen förändras emellertid konstant. Framväxten av intelligenta sensorer och Internet of Things (IIoT) inom industrin gör att vi kan få mer exakta prognoser och tidiga varningar.

Många företag har upptäckt nya affärstillfällen inom service och reservdelsservice både för egna och konkurrenters produkter.

Serviceteknikerns fordon

Service och underhåll

Möjligheten att stödja eftermarknaden med finjusterade service- och underhållsprocesser skapar ett betydande mervärde i termer av ökad kundnöjdhet och tillväxtpotential.

När tillverkningsdata kan kombineras sömlöst med information från användningsövervakning under produktens hela livscykel, läggs en bra grund för en framgångsrik och lönsam verksamhet på eftermarknaden. Den informationen kan till exempel användas för schemaläggning av förebyggande underhåll i syfte att minimera stopptider och därmed sammanhörande effekter på verksamheten. Servicetekniker har dessutom ständig tillgång till uppdaterad information om den installerade utrustningen med detaljer som drifttimmar och servicehistorik även ute på språng.

Servicechefer och arbetsledare kan planera och styra fältarbetena. Servicetekniker kan i realtid se arbetsorderlistor, rapportera enhetsanvändning, serviceinformation, förbrukat material samt färdigställande på surfplattor. Förutom realtidsrapportering kan fältpersonalen hantera kundfakturorna direkt på fältet.

Det sparar tid och pengar och säkerställer att informationen alltid är uppdaterad, samt snabbare kundfakturering.

ikoni_forward_link-150x150
Icon_SparePart

Reservdelsverksamhet

Flexibel och punktlig tillgång på originalreservdelar kan utgöra en väsentlig konkurrensfördel. Kostnaderna sjunker när enhetsspecifik reservdelsinformation kan kontrolleras direkt i reservdelskataloger och sprängskisser, och beställas för leverans direkt till installationsplatsen. Tillgången på reservdelar och information om leveransstatus är också tillgänglig för servicepersonalen vid behov, vilket gör att serviceprocesserna kan anpassas bättre i tid.

Det blir färre onödiga servicesamtal och man behöver inte längre ha onödigt stora lager av reservdelar. Reservdelskataloger och skisser finns också tillgängliga på plats i fältteknikerns surfplattor.

Intresserad? Kontakta oss!

drawing of head
Roima
Experter på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50