Skapa_symbol_600x750

Öka din konkurrensförmåga med nya metoder

Digitaliseringen banar väg för en rad nya möjligheter när det gäller att skapa nya användar- och affärsorienterade tjänster som utnyttjar djup kundförståelse, gör hela produktlivscykeln transparent och möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av alltmer anpassade produkter.

Nya affärsmodeller kommer att kunna skapas, till exempel genom optimering av produktionsprocessen eller genom utveckling av livscykelhantering för produkten. När både resursplanering, produktionsprocess och produkthantering är under kontroll, är det enkelt att använda, uppdatera och dela information snabbt. På detta sätt kan du expandera och utveckla ditt företag samtidigt som kärnverksamheten fortsätter att fungera smidigt.

Skapa nytt med Roimas lösningar

null

FRÅN UNDERLEVERANTÖRER TILL TILLVERKNING AV EGNA PRODUKTER

Är företagets produkthantering tillräckligt stabil för att det ska gå att omvandla affärsmodellen från att lägga ut på underleverantörer till att tillverka egna produkter? Eller om vi anlägger ett livscykelperspektiv – skulle företaget kunna utvecklas från endast tillverkning till en verksamhet med hela livscykeln?

För att kunna gå över till att tillverka egna produkter behöver företaget utveckla sin produktplaneringsprocess och ta kontroll över produktinformationen. Därför rekommenderar vi RoimaService Aton – Roimas beprövade lösning som ett stort antal framgångsrika företag i Finland och globalt har använt för att på ett effektivt sätt hantera sin produktinformation genom hela produktlivscykeln.

null

”Vårt samarbete med Roima kommer definitivt att fortsätta under lång tid framöver. Vi har valt vår partner med stor omsorg.”

– Samuli Saarela, kvalitets- och utvecklingschef, Kopar

Roima Experter
på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50

null

FRÅN TILLVERKNING TILL SERVICEVERKSAMHET

Design och tillverkning av utrustning är kärnan i mitt företag. Nyligen började jag fundera över att utöka verksamheten till att även omfatta service och underhåll under användningsfasen för våra produkter. På detta sätt skulle jag även få chans att lära mig av kunderna om användningen och funktionaliteten hos vara produkter. Kunderna har redan uttryckt sitt intresse för sådana tjänster; många vill gärna upprätta ett avtal även kring underhåll när de skaffar ny utrustning.


Tillverkningsprocessen genererar stora mängder data, som kan ligga till grund för din serviceverksamhet. Enhetskorten som skapas under tillverkningsprocessen utgör en installerad basutrustning som blir föremål för serviceverksamheten. Företagets resursplaneringssystem samlar information om egenskaperna hos de tillverkade enheterna. Denna länkas till listdata för delar av enskilda enheter och exempelvis resultaten för genomförda testkörningar. Du kan övervaka vinsten, kostnaderna och marginalen för serviceverksamheten efter kund och enhet.
null

”Att företaget har ett planeringssystem är avgörande redan för hanteringen av artiklar.”

Aulis Maijala, projektledare, Transtech

Roima Experter
på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50

null

ONLINEBUTIK FÖR RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Intäkterna från företaget har ökat och vår produktförsäljning är framgångsrik. Produkterna levereras över hela Europa, nu även genom vårt växande nätverk av återförsäljare. Förutom själva produkterna erbjuder mitt företag ett brett utbud av tillbehör, reservdelar och interna produkter som mycket väl skulle kunna säljas via en onlinebutik. Men för detta krävs att all våra produktdata är i god ordning och tyvärr är underhållet av data mycket tidskrävande och krångligt. Vi behöver en lösning för hanteringen av våra produktdata och det snabbt. Jag vill skapa nya affärsmöjligheter genom att sälja reservdelar och tillbehör!

RoimaCloud Aton PIM fungerar som en master för all produktinformation och är en plats för att skapa och spara företagets kärninformation. Det är platsen där alla förändringar uppdateras och från vilken uppdaterad kommersiell information automatiskt överförs till andra system. Tack vare lösningen kan alla produktuppdateringar snabbt införas såväl på din webbplats som i broschyrer och kataloger. Med RoimaCloud Aton PIM kan du frigöra dina medarbetares tid så att de kan koncentrera sig på mer värdeskapande uppgifter. Dessutom behöver du inte längre kopiera information manuellt från ett ställe till ett annat, vilket avsevärt minskar risken för mänskliga misstag. RoimaCloud Aton PIM är enkelt och går snabbt att implementera.

null

”RoimaCloud Aton PIM har sparat tid, jobb och pengar åt oss.”

– Eero Rantanen, vd, Kirami Oy

Roima Experter
på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50

null

INDUSTRIELL PRODUKTION AV UNIKA PRODUKTER MED AUTOMATISKA AVSYNINGSSYSTEM

Som produktionschef har jag tillbringat många sömnlösa nätter med att grunna på hur våra produkterbjudanden bättre skulle kunna uppfylla kundernas skiftande behov. Skulle vi kunna skapa skräddarsydda lösningar för olika kunder – utan att dra ner på produktionen och utan att det blir för komplicerat? Vilken nytta skulle jag kunna ha av digitalisering oh IoT? Skulle det kunna leda fram till mer effektiva och innovativa sätt att använda vårt råmaterial?

RoimaService Machine Visions intelligenta sensorfusion möjliggör varsam användning av råmaterial. Med en kontinuerlig lösning för automatiska avsyningssystem installerad på produktionslinjen kan du mäta alla egenskaper med koppling till viktiga visuella data eller mätdata för hela produktflödet.

Mätdata är länkade till spårbarhetsdata hos en enskild produkt eller ett produktionsparti, eller till plats- och tidsbaserade spårbarhetsdata.

Bolefloor - Roima customer

”Det här systemet gör exakt det vi behöver. Det gjorde det möjligt att producera den här typen av golv i industriell skala.”

– Hannes Tarn, partner- och utvecklingschef, Bolefloor

Roima Experter
på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50