Icon_AfterSales_white

Serviceverksamheten tillgodoser behoven både hos kunden och leverantören

Servicefunktionerna hos RoimaSoftware Lean System möjliggör heltäckande hantering av kundrelationer under produktens hela livscykel, med en komplett verktygslåda för mångsidig kontroll, fakturering och övervakning av din service- och underhållsverksamhet.

Serviceteknikerns fordon

Rutinunderhåll

RoimaSoftware Lean System fungerar sömlöst med olika typer av service- och underhållsmodeller, såväl service på plats utförd av tredje part som underhåll utfört av företagets egen personal, eller transport av utrustningen för service hos tillverkaren.

Våra heltäckande funktioner för servicebranschen tillgodoser behoven hos slutkunder, arbetsledare och mobila fälttekniker, men ser även till att ekonomi- och kvalitetsavdelningar och deras ledningsorganisationer får allt de behöver, även i globala verksamhetsmiljöer. Roimas lättanvända och intuitiva mobilapp Mobile Field Engineer möjliggör rapportering i realtid och snabb fakturering, och dina tekniker kan se uppdaterade arbetslistor och relevant dokumentation direkt på fältet – vid behov till och med offline.

Intresserad? Kontakta oss!

Roima
Experter på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50