Produktionsstyrning för tillverkningsindustrin – med hjälp av Roima

När det handlar om material- och resurseffektivitet kan minsta lilla förbättring ha stor betydelse för ditt företags ekonomiska resultat. Produktionsstödssystemfunktionerna (MOM) i RoimaSoftware Lean System är utvecklade med särskilt fokus på användbarhet i syfte att bidra till ökad effektivitet och produktivitet.

RoimaSoftware Lean System underlättar snabb hantering av beställningar på fabriksgolvet och ger transparens under de olika stegen inom leveranskedjan. Med hjälp av visuell produktionsplanering (avancerad planering och schemaläggning, APS) och papperslös hantering av tillverkningen (MES) på fabriksgolvet, kan du minska risken för dubbelarbete och tidsspill. Du får också kortare ledtider och sänkta produktionskostnader, eftersom resurser och material används mer effektivt.

Roimas MOM-lösning kan utökas med olika funktioner utifrån dina behov, till exempel en IoT-baserad insamling av produktion- och processdata, beräkning och rapportering av den övergripande effektiviteten (OEE) och materialflödeshantering. I kombination med RoimaSoftware Lean Systems omfattande funktioner för resursplanering gör lösningen att du kan undvika integrationer och dataöverföringar mellan separata system. Då fungerar också informationshanteringen för produktion, lager, och logistik, snabbt och transparent över hela företaget. Systemet kan anpassas med nödvändiga moduler och kompatibla delar så att varje lösning i alla sina delar motsvarar företagens unika behov.

En lösning som är anpassad för dina behov

Varje produktionsstyrningslösning för tillverkningsindustrin anpassas utifrån kundmiljön, så att den motsvarar kundens unika behov och produktionsprocesser. Detta öppnar för mångsidiga, justerbara funktioner för produktionsplanering, kvalitetskontroll och kontroll på fabriksgolvet.

Produktionsplanering (APS)

RoimaSoftware Lean System ger grafiska verktyg för produktionsplanering. Med hjälp av verktygets visuella användargränssnitt är det enkelt för produktionsplanerare att utvärdera genomförbarheten för olika planer genom att använda simulering och därefter godkänna och publicera den bästa planen.

RoimaSoftware Lean System innehåller två alternativa produktionsplaneringsverktyg, båda optimerade för olika slags planering: Process Balancer och Works Balancer.

Process Balancer är ett effektivt verktyg för planering av återkommande produktion, som hjälper produktionsplanerare att skapa en produktionsplan som uppfyller kriterierna för olika typer av optimering, såsom utrustnings- och personalkapacitet och tillräckligt utrymme för material och lager. Process Balancer används oftast för planering och kontroll inom processindustrin och liknande miljöer.

Works Balancer är ett verktyg som används för att kontrollera arbetsmoment och resurser inom mekanisk verkstad. Works Balancer visar information med koppling till arbetsstrukturer och belastningssituation visuellt och i ett lättillgängligt format, och tillhandahåller bra verktyg för schemaläggning av arbeten och för att lösa belastningsproblem. Works Balancer är särskilt användbar vid planering och kontroll av produktion som omfattar många arbetsmoment.

bild av mätarinställningar

Tillverkningsstödssystem (MES)

RoimaSoftware Lean System erbjuder ett komplett stödsystem för fabriksgolvet som tagits fram särskilt för produktionspersonalen, med fokus på användbarhet och användarvänlighet, intuition och kontroll i enlighet med tillverknings- och kvalitetsprocesser. Användargränssnitten kan optimeras för den enskilda kunden, i enlighet med uppgifterna för varje arbetsstation och användare, så att de endast ser information och funktioner som är relevanta för dem – dessutom i exakt rätt ögonblick och även på enheter med pekskärm.

Med Roimas lösningar kan du använda resurser mer effektivt, göra processen transparent och därmed öka den totala effektiviteten och lönsamheten. Lösningen möjliggör enkel och intuitiv kontroll på fabriksgolvet, samtidigt som den ger sömlöst stöd för kvalitetssystem och flexibel anpassning till olika slags tillverkningsprocesser.

Roimas MOM-lösning stödjer dessutom produktionspersonal och beslutsfattande. Till exempel så uppdateras arbetsköerna på produktionsstationer i enlighet med produktionsplaner i realtid, och genomförandet av momenten kan spåras genom meddelanden om slutförande. Materialplockningsförfrågningar kan skapas i exakt rätt ögonblick. Samtidigt kan tidrapportering och kvalitets- och mätdata samlas in direkt från arbetsstationerna och övervakas och analyseras av arbetsledare i realtid. Tack vare ett visuellt och intuitivt användargränssnitt är Roimas MOM-lösning enkel att lära sig och använda, även för tillfälliga inhyrda arbetstagare.

inkommande och utgående varor

Certifikat för lager- och materialflödeshantering

RoimaSoftware Lean Systems funktioner för lagerstyrning omfattar hantering av lager och lagerlokaler, lagersaldon och transaktioner inom- och mellan olika lager. Roimas mobila lagerstyrningslösning RoimaSoftware Lean System MatFlow är en samlad lösning för styrning av materialflöden och för att förbättra din intralogistiska effektivitet.

Med en materialflödesstyrning baserad på pull-principen kan personal vid arbetsstationerna beställa material så att det levereras exakt när det behövs. När alla lagertransaktioner rapporteras in med ett lättanvänt mobilverktyg blir all information dessutom ständigt uppdaterad och tillgänglig – var som helst, när som helst. Den mobila MatFlow-lösningen integreras sömlöst med RoimaSoftware Lean System och kan användas med en webbläsare på vilken enhet som helst.

RoimaSoftware Lean Systems heltäckande funktioner för lager- och materialhantering omfattar lagerstyrning i realtid och fortlöpande lagersaldon, samt styrning av flera lager på olika platser och transporter mellan dem.

bild av kvalitetsetikett

Digital kvalitetsledning (DQM)

Lösningen Digital Quality Management (DQM) inom RoimaSoftware Lean System ger en komplett uppsättning verktyg för datainsamling av hög kvalitet och kvalitetsövervakning, vilket möjliggör fullständig spårbarhet även för enskilda produkter. Olika typer av mått, spårbarhet och andra kvalitetsdata kan samlas in direkt på arbetsstationer som en integrerad del av produktionsprocessen. Kvalitetsavvikelser kan rapporteras genom flera delar av systemet, och rapporterna kan bearbetas ytterligare för att generera leverantörsfeedback. Dessutom kan kundfeedback rapporteras in i systemet för ytterligare bearbetning.

Utifrån dina önskemål kan Roimas DQM-lösning också samla in olika mät- och testresultat för tillverkade produkter, mottagna material och leveranser. Data kan dessutom samlas in från olika typer av analysinstrument. Insamlingen av spårbarhetsdata fungerar som underlag för kvalitetskontrollsrapportering, och mätdata som samlas in inom ramen för kvalitetsledning kan också användas som en del av statistisk processkontroll (SPC).

Intresserad? Kontakta oss!

Roima
Experter på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50