RoimaService PreStudy

När du vill få serviceverksamheten att växa, differentiera dina produkter från konkurrenter och få större precision i marginalberäkningarna för dina produkter eller få ökad kostnadseffektivitet och flexibilitet i dina produktionsprocesser krävs en ny Inställning till den traditionella verksamheten.

Vi har erfarenhet av hur företag kan få bättre avkastning på sin investering med hjälp av uppdaterade affärsmodeller och lösningar, och detta gäller också den traditionella industrin.

Vi har hjälpt våra kunder att utveckla nya affärsmodeller, förbättra sin kundservice, säkerställa kontinuitetet med verksamhet samt optimera produktion och höja kvaliteten. Roima Roadmap är den perfekta lösningen för dig som vill verifiera tidigare utvecklingssteg och teknikval, och säkerställa kontinuitet med verksamheten. Eventuellt kan du behöva specificera krav för ett helt nytt och omfattande produktionssystem. RoimaService PreStudy visar också vägen när du börjar fundera på nya affärsmodeller, till exempel digitala tjänster som utnyttjar (IoT) inom industrin.

Exempel på projekt som utförts inom RoimaService PreStudy

  • Kartlägger möjligheterna att utnyttja (IoT) för industriprodukter som en del av strategin för serviceverksamheter
  • Riskanalyser av befintliga system och leverantörskedjor, säkerställa kontinuiteten med verksamheten, undersöka leverantörer och forma en utvecklingsplan för framtiden
  • Rapport med strategi, affärsmodell och leveransmodeller på det utvalda utvecklingsområdet för teknikleverantörer
  • En omfattande specifikation av systemkraven, RFP-dokumentation och teknik- och plattformsalternativ för komponenttillverkare
  • För kunder inom processindustrin: Kartläggning av tillverkningsprocesserna, utvecklingsplan och specifikation för ett MES-system
  • Krav och teknisk specifikation för ett OEE-mätsystem

På Roima förstår vi hur industrin fungerar, med alla utmaningar och möjligheter. Vi rekommenderar alltid affärsmodeller, processer, lösningar och tekniker som står i samband med kundernas unika behov och använder deras produkter och driftmetoder som utgångspunkt för kraven.

Med RoimaService PreStudy blir du inte bunden till oss – hos oss får du bästa möjliga förutsättningar för verksamhetens utveckling!

Kundreferens

”Med Roimas hjälp fick vi en påtaglig förstärkning av vår konkurrenskraft.”

Mika Puustinen
IT-chef, Valio

Intresserad? Kontakta oss!

drawing of head
Roimalaiset
Experter på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50