Kundreferens: VAK Oy

Enligt alla indikatorer har vår verksamhet blivit betydligt effektivare: Ledtiderna har minskat med 32%, den elektroniska faktureringen har ökat från 16% till 51% och effektiviteten i serviceverksamheten har ökat eftersom de data som behövs för 92 % av alla servicejobb är enkla att nå i Roimas system.

Mikko Mellanen
IT Manager
VAK Oy

roima-circle-icon-green-150x150

Lösningar

All VAK:s verksamhet, från försäljning till ekonomi, produktion och service hanteras med Roima Lean System ERP.

Nya funktioner implementeras ständigt.

Fördelar

Effektivare produktion, serviceprocesser och fakturering

32 % kortare ledtider

Enkel rapportering

Enkel tillgång till alla data

Dela det här:

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.
roima-circle-icon-green-150x150

Roima

Roima Sales Team

sales(at)roimaint.com

FI: +358 20 525 3100

SE: +46 21 12 22 50

DK: +45 72 14 40 20