Kundreferens: Spendrups Bryggeri AB

Förenklad lagerhantering möjliggör effektivare resursanvändning så att vi kan hantera de ökande volymerna.

Johnny Wallén
IT Projects Supply Chain
Spendrups Bryggeri AB

roima-circle-icon-green-150x150

Lösningar

Spendrups förlitar sig på Roima FidaWare WMS för lagerstyrning och orderplanering.

Fördelar

Realtidsdata ger effektivare lagerstyrning

Betydligt effektivare arbets- och informationsflöden

En konfigurerbar lösning som kan användas på Spendrups alla lager eftersom den är så anpassningsbar till olika layouter, processer, funktioner med mera.

Dela det här:

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.
roima-circle-icon-green-150x150

Roima

Roima Sales Team

sales(at)roimaint.com

FI: +358 20 525 3100

SE: +46 21 12 22 50

DK: +45 72 14 40 20