Kundreferens: Marel Red Meat Slaughtering B.V

Hela värdekedjan i företaget blir bättre när våra tekniker får rätt verktyg för att göra bättre och smartare 3D-modeller. Det blir färre fel i produktionen och i maskinutrustningen, vi får bättre kundservice och det krävs mindre administration för att skapa artikellistor vid konstruktionen.

Marcel Kamps
Manager Process Redesign & IT
Marel Red Meat Slaughtering B.V

roima-circle-icon-green-150x150

Lösningar

Marel Meat hanterar produktens hela livscykel med Roima Aton, inklusive hanteringen av produktdata och SOLIDWORKS-artiklar, monteringar och modeller.

Fördelar

Enkel tillgång till alla produktdata

Möjlighet att återanvända data

Nya lösningar kommer snabbare ut till kunder

Gör de dagliga arbetsuppgifterna smidigare

Dela det här:

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.
roima-circle-icon-green-150x150

Roima

Roima Sales Team

sales(at)roimaint.com

FI: +358 20 525 3100

SE: +46 21 12 22 50

DK: +45 72 14 40 20