Kundreferens: Carrus Delta

Roimas lösning intensifierar vår produktion och resursplanering. Dessutom ger systemet utmärkt stöd både till förändringsarbete och komponentanskaffning. Tack vare systemet har vi rätt komponenter vid rätt tid och kan minska uppbundet kapital i lagret.

Harri Varjonen
IT Manager
Carrus Delta

roima-circle-icon-green-150x150

Lösningar

Carrus Delta hanterar hela produktionsprocessen från offert till fakturering med Roima Lean System.

Fördelar

Förbättrad kapacitets- och resurshantering

Ger stöd till hanteringen av materialflödet

Ökad effektivitet

Dela det här:

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.
roima-circle-icon-green-150x150

Roima

Roima Sales Team

sales(at)roimaint.com

FI: +358 20 525 3100

SE: +46 21 12 22 50

DK: +45 72 14 40 20