Kundreferens: Andritz

Roima levererade en utförlig MES-roadmap med dokumentation baserad på ISA-95-standarden. Tack vare engagemanget och stödet från Roima kunde vi verifiera våra målsättningar, tydliggöra vårt uppdrag och förfina vår strategiska framtidsvision rörande MES-system.
Wayna Moncada Andritz

Wayna Moncada
Development Manager
Andritz Oy

roima-circle-icon-green-150x150

Lösningar

Andritz fick ett väl genomarbetat scenario och en tydlig bild av vilka behov MES-systemet behöver fylla med Roima PreStudy

Fördelar

Beräkningar av avkastningen på investeringen kunde jämföras med andra leverantörslösningar

ISA-95-standarder underlättade vid utvärderingen av de olika lösningarnas lämplighet

Förbättrade framtida tillverkningsprocesser och ökad lönsamhet med god avkastning på investeringen

Dela det här:

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.
roima-circle-icon-green-150x150

Roima

Roima Sales Team

sales(at)roimaint.com

FI: +358 20 525 3100

SE: +46 21 12 22 50

DK: +45 72 14 40 20