Kundreferens: Airam Oy

Ett eget lager är viktigt för Airam eftersom vi behöver säkerställa vår leveranskapacitet och vår förmåga till god kundservice. ROIWalk gav oss en tydlig bild av det aktuella tillståndet och utvecklingsmålen för vårt lager.

Anna Gustafsson
Director of Logistics
Airam Oy

roima-circle-icon-green-150x150

Lösningar

Kartlägg det nuvarande tillståndet och identifiera potentialen till bättre intralogistik med ROIWalk.

Fördelar

Utvecklingsmål identifieras snabbt och välgrundat

Rekommendation på åtgärd + avkastning på investering

Omfattande beslutsunderlag inför WMS-förvärvet

Dela det här:

Hör av dig!

Kontakta våra experter för att diskutera dina verksamhetsbehov och starta din utvecklingsresa.
roima-circle-icon-green-150x150

Roima

Roima Sales Team

sales(at)roimaint.com

FI: +358 20 525 3100

SE: +46 21 12 22 50

DK: +45 72 14 40 20