Icon_AfterSales_white

Heltäckande lösning för framgångsrik projektledning

Projektledning är en integrerad del av resursplaneringslösningen RoimaSoftware Lean System, vilket gör detta till en perfekt lösning för alla som arbetar i projekt. Vid behov kan du även använda heltäckande funktioner för kontroll av tillverkning, material, eftermarknad och partnernätverk.

bild av tidtabell

Hjälper dig med dina mest utmanande projekt

RoimaSoftware Lean System Project Management erbjuder en heltäckande och flexibel lösning för hantering av alla dina projekt, från mindre projekt till utmanande multiprojektmiljöer där planering och övervakning sträcker sig över flera företag. Lösningen innehåller verktyg för visuell projektplanering och livscykelplanering av projekt, händelserapportering i realtid och en lättillgänglig visuell projektövervakning. Annat som ingår är effektiv budgetkalkylering och fakturering, inklusive reseutgifter och tidrapportering.

 

RoimaSoftware Lean Systems Progress Tracker är en funktion som tagits fram specifikt för kontroll av den övergripande projektprocessen. Huvudtanken med Progress Tracker är att på ett visuellt och meningsfullt sätt presentera status för övervakade enheter, såsom leveranser av utrustning eller projekt. Detta görs genom att på ett ställe ge användarna tillgång till all relevant information som samlas in från hela systemet och visa på problem som behöver åtgärdas. Systemet kan också varna användarna för potentiella problem innan de uppstår, till exempel i samband med inköp och påfyllning av material.

Intresserad? Kontakta oss!

Roima
Experter på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50