Tillverkning och produkthantering går hand i hand

Produktstyrning är en otroligt viktig del i produktionen. Vid tillverkning av produkter alstras stora mängder produktinformation och den börjar ackumuleras redan i början av designprocessen. För att verksamheten ska fungera smidigt och effektivt måste informationen finnas på plats vid rätt tid både inom och utanför hela organisationen. Den måste dessutom vara lättillgänglig för alla som behöver den. Produktinformationen måste hanteras och delas effektivt genom produktens hela livscykel – till och med efter att produkten har nått slutet av livscykeln.

I nära 30 år har Roimas lösningar används ända från små och medelstora företag till stora internationella koncerner. Nu kan du stärka din produktutveckling och se till att artiklar, produktstrukturer, dokument och förändringsarbetet styrs med flexibla CAD-kopplingar. Vi kan ge dig de bästa lösningarna för dina behov!

tankar om teknik

Kontroll över teknisk produktdata

Teknisk produktdata, till exempel CAD-filer, artiklar, artikelstrukturer, produkter, serienummer och annan relaterad produktinformation lägger grunden för produktinformationshanteringen. När informationen är korrekt, uppdaterad och delningsbar löper också samarbetet mellan konstruktörerna effektivt.
produktlivscykel

Komplett livscykelhantering för produkten under hela processen – från design till eftermarknad

Livscykelhantering för produkten (PLM) är ett nödvändigt inslag i verksamheten på tillverkande företag. För att lyckas är det viktigt att produktinformationen hanteras effektivt och är korrekt och tillgänglig för alla som behöver den.
ikoni_forward_link
leveransnätverk

Hantering av produktinformation i nätverk

En nätverksbaserad verksamhetsmodell gör tillverkningskapaciteten betydligt mer flexibel. Moderna tillverkningsprocesser behöver en effektiv hantering av produktionsnätverken och ett smidigt flöde av produktdata mellan huvudbeställaren och dennas underleverantörer, leverantörer och kontrakterade tillverkare.
ikoni_forward_link
produkt för kunden

Hantering och distribution av kommersiell produktinformation

Hantera dina tekniska och kommersiella produktdata som en enhet. Teknisk produktdata kan kompletteras för kommersiella syften, och publiceras i produktkataloger, på din webbplats och i onlinebutiker för att hjälpa dina kunder att fatta välgrundade beslut.
ikoni_forward_link

Intresserad ?

drawing of head

Tveka inte att kontakta oss på Roima
Experter på Produktstyrning PLM & PIM

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50