Roima Smart Manufacturing Platform – skalbara lösningar som stärker dina resultat

Med Roimas lösningar för produktionsstöd får du bättre prestanda, pålitliga leveranser och effektiviseringar samt mindre kostnader för avfall. Med våra lösningar kan du reagera på ändringar i produktionen utan dröjsmål. Samtidigt kan du bygga förtroende hos dina kunder genom att erbjuda detaljerad information om dina produkters och råmaterialets ursprung.

Som ledande leverantör av produktionsstödssystem hjälper vi dig att välja den kommersiella plattform som ger bäst avkastning på investeringen. Läs mer om RoimaService PreStudy.

Vi genomför alla våra projekt på den standardiserade kommersiella MOM/MES-plattform som passar bäst för ditt företags unika behov. Lösningarna är mycket skalbara och uppfyller behoven både på mindre, separata produktionsanläggningar och i multinationella program med hundratals produktionsanläggningar över hela världen. Läs mer om tillgängliga plattformar och våra kunders upplevelser!

RoimaSoftware Lean System logo

Roimas lösning för produktionsstödssystem

Vill du öka din produktivitet och förbättra din reaktionstid för förändringar? Upplever du att den produktionsinformation som du har tillgänglig är utspridd över olika system och inaktuell redan från början?

RoimaSoftware Lean System är en smidig och mångsidig lösning för produktionsstyrning som har utvecklats med extra fokus på användbarheten för att möta kraven på förbättringar av produktionseffektiviteten och produktiviteten. Vi är stolta över att vara betrodd partner till flera framgångsrika företag, exempelvis Valmet Automotive, Moventas och Planmeca.

ikoni_forward_link-150x150
Aveva Wonderware logo

RoimaPartner Wonderware

AVEVA Wonderware är en av världens mest använda plattformar för produktionssystem. Wonderware-plattformen är mycket skalbar och möjliggör till och med omfattande projekt som sträcker sig över flera anläggningar inom processindustrin. Exempel på företag som använder plattformen är Coca-Cola, Nucor, Arla Foods, Valmet Automotive och Apetit.
Delmia Quintiq logo

RoimaPartner Quintiq

Med Quintiqs revolutionerande plattform Supply Chain Planning and Optimization (SCP&O) kan du öka effektiviteten i alla steg av leveranskedjan. Quintiq gör det lättare att optimera verksamheten i hela kedjan. Plattformen underlättar också produktionsplanering, personaloptimering, avancerad planering och schemaläggning genom att resurser och processer kan hanteras i en samlad planeringsmiljö och på alla nivåer av planeringen. Många av de största och mest framgångsrika företagen i världen använder Quintiq för att nå sina verksamhetsmål, stärka sin konkurrenskraft och skapa nya kassaflöden.
Osisoft logo

RoimaPartner OSIsoft

OSIsofts PI System används för insamling, analys, visualisering och delning av stora mängder data från tidsserier från flera källor till personal och system i hela verksamheten. PI System används globalt på över 17 000 platser och hjälper företag till ökad operativ effektivitet och framgångar i en rad industrisektorer såsom metall- och gruvsektorn, kraftverk, olja och gas, eller papper och läkemedel.

Intresserad? Kontakta oss!

Roima
Experter på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50