Plocknings- och leveransfunktioner

wms_pic4_keruu

Styrning av plockningsfunktioner

Effektiv styrning och optimering av plockningsprocessen är en kärnfunktion i Roimas WMS-lösning. Plockningsuppgifter utförs vanligen utifrån ett visst behov, vilket definieras av kunden, produktionen eller en monteringsavdelning. RoimaSoftware FidaWare skapar optimerade plockningslistor och planerar en optimal plockningsorder baserat på inställda regler med effektivare plockning som mål.

Plockningen i lagret utförs enligt regeln FIFO (först in, först ut) eller FEFO (först utgått, först ut), eller någon annan vald princip. I RoimaSoftware FidaWare kan plockningen göras med handhållna terminalenheter, rösten eller tekniker för avläsning med ljus. Men det finns även stöd för traditionell plockning med utskrivna listor på papper. Plockningsmetoden kan väljas separat för varje plockningsområde beroende på varje lagerprocess unika behov. Verktyget är dessutom så flexibelt att plockningen kan ske gruppvis, produktvis eller ordervis eller i valfri kombination.

Förbättra användarupplevelsen!

RoimaSoftware FidaWare guidar användaren genom plockningen enligt angivna instruktioner och eventuella produktbilder som lagts till i systemet. Systemet kan också kontrollera att rätt plockningsplats väljs med hjälp av verifieringskoder. När systemet guidar användarna genom stegen får de tid att fokusera på själva plockningen. Det minskar risken för misstag. Det blir mycket lättare och smidigare att introducera nya medarbetare till plockning och andra uppgifter i lagret när de får vägledning av systemet. En annan fördel är att arbetsuppgifterna blir frikopplade från personerna, eftersom informationen som krävs för att utföra varje uppgift finns i systemet och ingen behöver kunna något utantill.

Välplanerad och effektiv plockning

 

Styrning av transportfunktioner

När plockningen är klar kan RoimaSoftware FidaWare guida användaren genom nästa fas där de plockade artiklarna ska kombineras och förpackas. Artiklar som plockats från olika plockningsområden kan till exempel kombineras till en enhet och förpackas under vägledning från systemet. Vid behov kan användaren till och med få kund- eller orderspecifika instruktioner.

Innan godset överförs till fraktområdet guidar systemet användaren genom stegen för märkning av transportenheterna och utskrift av frakthandlingar till exempel palletiketter, fraktsedlar och fraktfakturor. RoimaSoftware FidaWare styr transportverksamheten och transportområdet, och ger också högre precision vid lastning. Med streckkodsskanning kan du vara säker på att rätt pall lastas på rätt transportfordon vid rätt tidpunkt. Efter frakten kan du också skapa de EDI-meddelanden som speditörerna behöver. RoimaSoftware FidaWare har bland annat stöd för integreringar med Unifaun och Consignor.

Intresserad? Kontakta oss!

drawing of head
Roima
Experter på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50