Icon_S&OP_white

Planering och optimering (S&OP, APS)

Planering och optimering är en kontinuerlig process, där hela organisationens operationella planering optimeras utifrån försäljningsprognoser. När denna process fungerar som den ska resulterar det i att hela leveranskedjan hanteras effektivt.

En väl genomförd planering och optimering bygger på transparenta data, och har en direkt påverkan på företagets framgång och lönsamhet.

Fördelar som förverkligas

Roimas experter på industrilösningar har lång erfarenhet av att utveckla S&OP på företag. Med utgångspunkt från kundens behov implementerar vi lösningarna genom att använda vårt eget RoimaSoftware Lean System eller en lämplig lösning från vårt internationella partnernätverk.

Ett väl genomfört S&OP-utvecklingsprojekt ger många fördelar:

 • Högre precision i prognoserna
 • Ökad försäljning
 • Mer tillförlitliga leveranser
 • Mindre lager
 • Bättre anpassat buffertlager
 • Högre lönsamhet.

RoimaSoftware Lean System logo

Roimas expertkunskaper och teknik

Funktionerna för styrning av försäljningskedjan i RoimaSoftware Lean System ger stöd till olika typer av försäljningsprocesser och möjliggör automatiska försäljningsprognoser utifrån säljhistoriken. Inköpsorder, offerter och ramavtal kan sparas direkt i systemet, varifrån försäljningsprognoserna kan uppdateras automatiskt. RoimaSoftware Lean System har dessutom fullt utvecklat stöd för elektronisk mottagning av order.

RoimaPartner Quintiq

Roimas expertkunskaper, Quintiqs teknik

Genom att använda programvaruplattformen Quintiq för planering och optimering kan företag effektivisera och förbättra sina leveranskedjor under varje del av processen. Många av världens största och mest framgångsrika företag i världen använder sig av Quintiq för att nå sina verksamhetsmål, stärka sin konkurrenskraft och skapa nya kassaflöden.

Quintiq-lösningen ger effektiv hantering av leveranskedjan på varje planeringsnivå och kan dessutom göras i en enhetlig programmiljö. Exempel på användning:

 • Finjustering och optimering av hela leveranskedjan
 • Behovsplanering
 • Attributbaserade prognoser
 • Inköps- och produktionsplanering
 • Scenariebaserad planering
 • Hantering av planeringsprocess och arbetsflöde
 • Granskning av ekonomi och planer, rapportering
 • Master-planering och detaljerad schemaläggning av produktionen
 • Optimering av personalresurser och processer

Intresserad ?

Tveka inte att kotakta oss på Roima
Experter på S&OP & APS

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50