Integritetspolicy Roimas nyhetsbrev

Senast uppdaterad: 30.7.2020

Grundläggande information om personuppgiftsregistret

Personuppgiftsansvarig

 

 

 

Roima Intelligence Inc.
Organisationsnr: O765368-8
Officersgatan 1
FI-026 00 Esbo, Finland
Tel. +358 20-525 3100
info@roimaint.com
Kontaktperson för registret

 

 

 

Jenni Kiikka (Director, Sales and Marketing, Roima Intelligence)
Officersgatan 1
FI-026 00 Esbo, Finland
Tel. +358 40 515 3044
Namn på personuppgiftsregistretRoimas nyhetsbrev
Insamlade personuppgifter (registrets innehåll)

 

Namn, Företagsnamn
E-postadress
Titel, Telefonnummer
Syfte med insamling av personuppgifter
Uppgifterna samlas in för att Roimas nyhetsbrev och evenemangsinbjudningar ska kunna skickas ut anpassat till de registrerades yrkestillhörighet och för att kontakta personen direkt.
Hur och var samlas uppgifterna in?

 

Uppgifterna lämnas av de registrerade personerna själva, antingen muntligen, via telefon eller e-post eller genom Roimas webbplats.
Användning för andra syften än de angivnaUppgifterna används inte för andra syften än de som anges.
Spridning av personuppgifterRoima Intelligence vidarebefordrar inga personuppgifter.
Kommer uppgifter att spridas utanför EU?Roima Intelligence vidarebefordrar inga personuppgifter.
Lagring och förstöring av uppgifter

 

Lagringsperioden är 24 månader. Därefter kontrolleras uppgifternas giltighet och personens önskan att fortsätta prenumerera på nyhetsbrevet. De som inte vill bli kontaktade inaktiveras från registret. Uppgifter av kontaktpersoner hos Roimas kundföretag lagras permanent.
Den registrerades rättigheter

 

 

Varje registrerad person har rätt att se vilka personuppgifter beträffande honom/henne som finns i registret och begära att felaktiga uppgifter korrigeras samt att personuppgifterna raderas. Alla förfrågningar ska skickas skriftligt till vår ansvariga för personuppgifter: info@roimaint.com.