PERSONUPPGIFTSREGISTER ROIMAS NYHETSBREV

Grundläggande information om personuppgiftsregistret

Personuppgiftsansvarig

 

 

 

Roima Intelligence Inc.
Organisationsnr: O765368-8
Officersgatan 1
FI-026 00 Esbo, Finland
Tel. +358 20-525 3100
info@roimaint.com
Kontaktperson för registret

 

Lilli Lanki (marknadschef, Roima)
Självständighetsgatan 1
FI-281 00 BJÖRNEBORG
Tel. +358 40-548 3446
Registrets namn
Roimas nyhetsbrev
Insamlade personuppgifter (registrets innehåll)

 

Namn, Företagsnamn
E-postadress
Titel, Telefonnummer
Syfte med insamling av personuppgifter
Uppgifterna samlas in för att Roimas nyhetsbrev och evenemangsinbjudningar ska kunna skickas ut anpassat till de registrerades yrkestillhörighet.
Hur och var samlas uppgifterna in?

 

Uppgifterna lämnas av de registrerade personerna själva, antingen ansikte mot ansikte, via telefon eller e-post eller genom Roimas webbplats.
Användning för andra syften än de angivnaUppgifterna används inte för andra syften än de som anges.
Spridning av personuppgifterRoima Intelligence vidarebefordrar inga personuppgifter.
Kommer uppgifter att spridas utanför EU?Roima Intelligence vidarebefordrar inga personuppgifter.
Lagring och förstöring av uppgifter

 

Lagringsperioden är 24 månader. Därefter kontrolleras uppgifternas giltighet och personens önskan att fortsätta prenumerera på nyhetsbrevet. De som inte vill bli kontaktade inaktiveras från registret.
Den registrerades rättigheter

 

 

Varje registrerad person har rätt att se vilka personuppgifter beträffande honom/henne som finns i registret och begära att felaktiga uppgifter korrigeras samt att personuppgifterna raderas. Alla förfrågningar ska skickas skriftligt till vår ansvarig för person uppgifter: info@roimaint.com.