Optimering

wms_pic4_optimointi

Optimering med RoimaSoftware FidaWare

RoimaSoftware FidaWare är en lösning för optimering av hela internlogistikprocessen, från början till slut. I en övergripande optimering ingår resurser (personal och utrustning), punktlighet i materialflöden och prioriteringar i situationer där både lagrets prestanda och arbetsbelastning förändras.

I mottagningen kan du till exempel optimera användning av utrymmet och hur arbetsuppgifter utförs. Vid inlagring och förflyttningar inom lagret kan du även optimera placeringen av artiklarna på lagret enligt artiklarnas dimensioner eller ABC- och XYZ-klassificeringar. Andra alternativ kan vara att ordna dem enligt säsong eller andra behov. I den här lösningen kan du också optimera transporter så att uppgifter tilldelas olika transportenheter i optimal ordning och tidsschemat kan uppfyllas, samtidigt som transporter hålls så korta som möjligt.

Under plockningen kan du optimera plockningslistor, plockningsvägar och plockningsordning. Systemet tar också hänsyn till beroenden mellan olika plockningsområden och ser till att materialet flödar effektivt från plockning till leverans.

Vid utleverans optimerar lösningen användning av lagerutrymmet och ser till att godset förflyttas till lastning i rätt tid.

Optimeringsverktyget RoimaSoftware FidaWare WMS

När regeluppsättningarna är definierade i optimeringsverktyget RoimaSoftware FidaWare, kan användarna modifiera dem oberoende av varandra, och Roima behövs inte för den dagliga finjusteringen. Om du identifierar ett behov av helt nya regler längre fram kan dessa enkelt läggas till i systemet av Roimas erfarna experter på intralogistik.

Intresserad? Kontakta oss!

drawing of head
Roima
Experter på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50