Dra nytta av kraften i ditt nätverk med ett gemensamt system

Nätverksbaserade företag behöver flexibla lösningar för effektiv och punktlig kontroll och skalning av verksamheten inom hela produktions- och leveransnätverket. När allt från produktutformning och tillverkning till försäljning, lagerhållning, punktlig leverans och kvalitetssäkring samverkar smidigt gynnas både leverantören och slutkunden.

ikon för ansluten jord

Styrning av hela leveranskedjan och smidigt informationsflöde

Moderna tillverkningsprocesser kräver effektiv ledning och ett smidigt informationsflöde mellan alla i leveranskedjan. Att leverantörer och underleverantörer har en uppdaterad och gemensam syn på det operativa läget är viktigt. Det lägger en stabil grund för åtgärder som ökar tillverkningskapaciteten, kortar ned svarstider, förbättrar samarbetet och höjer kvaliteten. Produktionsrelaterad information uppdateras konstant under teknik- och tillverkningsstegen. Tillverkningsinformation samlas in från hela nätverket för kvalitetsuppföljning och spårbarhet.  Med en effektiv informationsdelning och ett omfattande förändringsarbete i hela leveranskedjan kan alla medlemmar i nätverket arbeta mot samma mål, vilket leder till ökad kundnöjdhet och bättre lönsamhet.
distribution av produktinformation till olika kanaler

Dela produktinformation mellan distributions- och försäljningskanaler

Distributions- och försäljningskanaler kräver stora mängder flerspråkig information om produkterna som säljs. Produktspecifikationer, funktionsbeskrivningar, produktstrukturer, priser, bilder och lagernivåer ändras konstant, och om du uppdaterar dem manuellt kan informationen bli felaktig vilket skapar svårigheter. Dessutom kräver många återförsäljare, särskilt onlinebutiker, automatisk uppdatering av produktinformationen. Ett smidigt flöde av produktinformation från teknik till tillverkning samt logistik till distribution och försäljningskanaler är en central del av driftsprocesserna för välorganiserade företag.

Intresserad? Kontakta oss!

Roima
Experter på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50