Mottagningsfunktioner

wms_pic2_vastaanotto

Mottagning

Mottagningen är den mest kritiska funktionen på lagret. Ett enda misstag under mottagningen kan lätt få långsiktiga konsekvenser. Totalt sett kan de orsaka extraarbete och onödiga omflyttningar under kommande faser och inverka negativt på lagrets effektivitet.

Med det grafiska layoutverktyget i RoimaSoftware FidaWare kan du hantera mottagningen genom att skapa adresser byggda på en visuell modell av den fysiska anläggningen. I det här verktyget är det lätt att hantera och administrera alla lager, lagerområden och lagerplatser. Vid sidan av mottagningen är det grafiska verktyget också mycket effektivt vid insättning, eftersom du visuellt kan indikera var pallarna som ska hämtas befinner sig. Det grafiska användargränssnittet har också stabila och lättillgängliga funktioner för sökning och olika lagerstyrningsfunktioner.

RoimaSoftware FidaWare är så flexibelt att du kan ta emot gods från många källor: från egen produktion, andra lager, externa leverantörer och underleverantörer. Godset kan kvitteras mot inköpsorder, och det finns också stöd för elektroniska fraktsedlar (ASN). Vid behov kan du även registrera mottaget gods manuellt utifrån ankomsthandlingar.

RoimaSoftware FidaWare guidar användarna från inspektion och kvalitetskontroll av det inkommande godset och vidare genom de resterande stegen. Mottaget gods kan märkas upp med streckkoder eller RFID-taggar så att produkten blir spårbar genom hela leveranskedjan. Vid behov kan gods även packas om på pallar eller packas upp från pallarna för separat hantering med stöd från systemet.

wms_pic2_hyllytys

Insättning

Med RoimaSoftware FidaWare kan insättning göras direkt efter att godset tagits emot och ingen onödig mellanlagring krävs. Du definierar regler i systemet och kan sedan styra vilka lagerenheter eller områden produkterna ska placeras utifrån olika egenskaper som vikt, höjd, volym eller bäst före-datum. Lagerplatser kan också väljas baserat på efterfrågan (ABC-klassificering) eller plockdata (XYZ-klassificering).

Fler fördelar

RoimaSoftware FidaWare har stöd för så kallad korsdockning, vilket betyder att mottagna varor kan flyttas direkt från mottagning till frakt utan mellanlagring.

I mottagningen kan RoimaSoftware FidaWare användas på en surfplatta, en handhållen terminal eller annan lämplig enhet och har därmed den flexibilitet som behövs för olika användarsituationer.

De effektiva funktionerna för mottagning, planering och insättning hjälper dig att undvika onödig hantering och interna förflyttningar. Risken för fel minskar, driftseffektiviteten ökar och företaget sparar pengar.

Vill du veta mer? Kontakta Finlands mest erfarna experter på intralogistik!

Intresserad? Kontakta oss!

drawing of head
Roima
Experter på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50