wms_pic_vastaanotto

Mottagning och hyllor

Mottagningen är den viktigaste fasen av lagerhantering och måste göras med stor omsorg. Ett enda misstag under mottagningen kan få långtgående konsekvenser, då det kan orsaka både extraarbete och omflyttningar under kommande faser, samt även inverka negativt på lagrets effektivitet totalt sett. Det är därför det är så viktigt att du har en smidig och felfri mottagningsprocess på ditt lager.
ikoni_forward_link-150x150
wms_pic_varastointi

Stödfunktioner för förvaring och lagerhantering

Kärnan i hela lagerprocessen är stödfunktionerna för förvaring och lagerhantering, och det är även viktigt att försäkra sig om att förvaringen är optimal med tanke på övriga lagerprocesser. Det är särskilt viktigt att styrningen av automatiserade lagerlösningar och relaterade integrationer fungerar i sammanhang där automatisering är en grundläggande del av effektiviseringsprocessen.

Roimas lösning ger full spårbarhet, effektiv lageroptimering och övergripande processtyrning samt tillgång till olika typer av automatiseringslösningar.

ikoni_forward_link-150x150
wms_pic_keruu

Plocknings- och leveransfunktioner

Plockning är ofta den del av processen som kräver flest arbetstimmar på lagret.

Effektiv optimering och styrning av plockningsfunktionerna är vårt specialområde, och Roimas lösningar tar användarna genom de olika stegen på ett visuellt och intuitivt sätt. Användarna får mer tid över för plockningsarbetet vilket ökar effektiviteten och det blir lättare att t.ex. introducera nya medarbetare. Det uppstår också färre fel eftersom nödvändiga inspektioner kan utföras med stöd från systemet.

Efter plockningen utförs utlastningsfunktioner med märkning av godset innan leverans, allt enligt instruktioner från systemet.

ikoni_forward_link-150x150
wms_pic_monitorointi

Rapportering och övervakning

Idag är det standard att ha bra funktioner för rapportering och övervakning, och i Roimas lösningar finns det effektiva verktyg för att bearbeta och presentera information i realtid. Grundläggande rapportering ersätts i praktiken av ett verktyg som visar lagrets layout grafiskt i kombination med övervakningsfunktioner, och båda ingår som standardfunktioner.

Övervakningsfunktionen innehåller en visuell presentation av realtidsdata, utvalda för att ge en effektiv lagerstyrning, insamlade direkt från golvet. Med noggrant utvalda mätvärden och statistik presenterade för användarna, bidrar den här funktionen till ett mer proaktivt och effektivare arbete på golvet.

ikoni_forward_link-150x150
wms_pic_optimointi

Optimering

Vår erfarenhet visar att varje driftsmiljö har sina egna unika arbetssätt som kan optimeras för att skapa och stärka verksamhetens konkurrenskraft.
ikoni_forward_link-150x150

Kundreferens

Lagerstyrning för reservdelslager – Transval Industrial Services

”Den nya styrningslösningen hjälper oss att växa kontrollerat, och ökar effektiviteten och kvaliteten i våra processer.”

Jussi-Pekka Hoskari,
Affärsdirektör, Industrial Services
Transval Teollisuuspalvelut

Intresserad? Kontakta oss!

drawing of head
Roima
Experter på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel. 021 12 22 50