Integritetspolicy – Roima Intelligence Oy Jobbsökande

Senast uppdaterad 30.11.2021

Grundläggande information om personuppgiftsregistret

Ansvarig för personuppgifter

Roima Intelligence Inc.
Organisationsnr: O765368-8
Säterigatan 6
FI-026 00 Esbo, Finland
Tel.+358 20-525 3100
info@roimaint.com

Kontaktperson för registret

Heli Jelonen (HR Director, Roima)
Säterigatan 6
FI-026 00 Esbo, Finland
heli.jelonen@roimaint.com

Namn på personuppgiftsregistret

Roima Intelligence Oy Jobbsökande

Insamlade personuppgifter

Namn
Telefonnummer
E-postadress
Inskickad jobbansökan och CV

Syftet med insamling av personuppgifter

Uppgifterna används i företagets rekryteringsprocesser. Alla personuppgifter består av information som den sökande själv har lämnat i det elektroniska systemet och baseras på den sökandes medgivande.

Hur och var uppgifterna samlas in

Uppgifterna lämnas av de registrerade personerna själva när de fyller i jobbansökningar i det elektroniska systemet Talentadore.

Användning för andra syften än de angivna

Uppgifterna används inte för andra syften än de som anges.

Spridning av personuppgifter

Roima Intelligence vidarebefordrar inga personuppgifter.

Som tjänsteleverantör har Talentadore rätt att fritt vidarebefordra uppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EAA) för att kunna tillhandahålla tjänsten.

Kommer uppgifter att spridas utanför EU?

Roima Intelligence vidarebefordrar inga personuppgifter.

Som tjänsteleverantör har Talentadore rätt att fritt vidarebefordra uppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EAA) för att kunna tillhandahålla tjänsten i enlighet med relevant, gällande dataskyddslagstiftning.

Lagring och förstöring av uppgifter

Lagringsperioden är 12 månader. Efter den här tidsperioden raderas den sökandes uppgifter automatiskt från rekryteringssystemet. Om företaget vill lagra uppgifterna längre ber företaget den sökande att godkänna detta.

Den registrerades rättigheter

Varje registrerad person har rätt att se vilka personuppgifter beträffande honom/henne som finns i registret och begära att felaktiga uppgifter korrigeras samt att personuppgifterna raderas. Alla förfrågningar ska skickas skriftligt till den personuppgiftsansvariga.

Personuppgiftsbiträden

Information om personuppgiftsbiträde 1

Talentadore Oy
Organisationsnr: 2657117-8
Klondyke Business Park, Kumitehtaankatu 5, FI-042 60 Kervo, Finland

Behandlingens syfte

Den SaaS-lösning som används av företaget för rekrytering.

Information om datasystemet

Datasystem

Talentadore

Data server

The main servers are located in Europe, Frankfurt (in Amazon AWS). Applicant attachments are stored in Amazon S3 in Ireland. Backups of the main servers are taken in Helsinki, Finland.