Identifiera_600x750

Hitta vägen till lönsamhet genom en tydlig helhetsbild

Ibland är det svårt att identifiera de kritiska momenten i leveranskedjan eller produktionsprocessen om du ser dem på för nära håll. Det är där som vi kan vara till nytta; vi förstår utmaningarna och möjligheterna i den industriella verksamhetsmiljön och kan hjälpa dig att se dem tydligare.

Vi hjälper dig att göra en detaljerad analys av hur ditt företag fungerar idag och att identifiera de viktigaste utvecklingsmålen. Vi föreslår sedan den affärsmodell, process och teknik som bäst passar dina unika produkter och verksamheter och hjälper dig att implementera dem utan att produktionen blir störd.

Hitta fokusområdena för utveckling med hjälp av Roimas lösningar

null

EFFEKTIVT LAGER

Mitt företags produktion ställs hela tiden, och allt snabbare, inför nya utmaningar. Det ställs högre krav på effektivitet inom all affärsverksamhet, inklusive internlogistik. Hur kan jag säkerställa att de internlogistiska processerna och materialflödena hos mitt företag uppfyller de skiftande kraven, nu och i framtiden? Hur kan jag se till att lagerstyrningen inte blir den svagaste länken i kedjan …

Vår tjänst RoimaService ROIWalk Warehouse är svaret på dina behov. I RoimaService ROIWalk analyserar vi ditt företags utmaningar, mål och utvecklingsmål. Efter analysen i RoimaService ROIWalk Warehouse kommer du att veta exakt vilka områden du behöver investera i för att säkerställa att internlogistiken klarar framtida utmaningar. Genom att förbättra internlogistiken kan du snabbt öka ditt företags konkurrenskraft.

Airam - Roima customer

”RoimaService ROIWalk gav oss en tydlig bild av det aktuella tillståndet och utvecklingsmålen för vårt lager.”

– Anna Gustafsson, logistikchef, Airam Oy

Roima Experter
på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50

null

DIGITALISERAD PRODUKTION

Jag har funderat över om det är dags för oss att automatisera vår verksamhet. Är produktionsplaneringen, produktionen, kvalitetsövervakningen och de internlogistiska processerna vid mina anläggningar redo för digitalisering?

Roima-lösningen som passar för dig är vår RoimaService PreStudy som visar tillståndet och mognadsnivån hos din verksamhet:

  • Processer och metoder
  • Organisation och ledning
  • Medarbetarnas kompetens
  • IT och arkitektur

Med hjälp av lösningen RoimaService PreStudy kan du sätta en målnivå för ditt företag och bedöma de potentiella fördelarna. Du får en konkret utvecklingsplan med olika faser och affärsscenarier för din resa till en digitaliserad produktionsverksamhet.

null

”'Roima tog fram en omfattande MES-färdkarta utifrån sitt stora kunnande när det gäller alla slags MES-relaterade frågor.”

– Timo Nuotio, projektledare, Wärtsilä DCV

Roima Experter
på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50

null

TEST AV DATAKONDITION

Varför fungerar inte mina informationssystem optimalt eller som förväntat? Finns det något sätt att få stopp på allt krångel och all brandsläckning som nu kräver ”hjälteinsatser” och skapar utgifter? Kan det vara så att vår datasituation är skälet till att mina processer och system inte ger förväntade resultat?

Artikel- och produktdata tillhör de viktigaste datauppsättningarna hos ett företag och används av olika system och processer. Kraven på datakvalitet växer hela tiden beroende på digitalisering och internationalisering.

För att du ska kunna möta dessa utmaningar har Roima utvecklat tjänsten RoimaService ROIWalk Datalyze. Vi undersöker och analyserar artikeldata i dina centrala informationssystems och ger dig konkreta åtgärdsförslag baserat på analysen. Förutom att tjänsten bygger på erfarenheten och kunnandet hos våra Roima-medarbetare, så drar den fördel av automatisering, databanker och jämförande data som vi har samlat in från över 50 RoimaService ROIWalk Datalyze-projekt.

null

”Sammanlagt 100 000 artiklar analyserades och harmoniserades vid integreringen av två ERP-system, så att de uppfyller företagets behov.”

– Seppo Pyykkö, lösningsarkitekt, Fastems Oy

Roima Experter
på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50

null

100 % KVALITETSMÄTNING

Som produktionschef har jag legat sömnlös många nätter och funderat på hur jag ska ta vara på fördelarna med digitaliseringen och IoT. Hur skulle jag göra för att mäta den faktiska kvaliteten hos vårt materialflöde i realtid?

Med automatisk 100-procentig kvalitetsmätning kommer du att ha tillgång till all information i realtid. På detta sätt kan du genast upptäcka eventuella kvalitetsavvikelser och vidta korrigerande åtgärder utan fördröjning. Med en lösning för automatiska avsyningssystem installerad på produktionslinjen kan du mäta alla funktioner med koppling till viktiga visuella data eller mätdata för hela produktflödet.

Mätdata länkas sedan till spårbahetsdata hos en enskild produkt eller produktionsbatch, eller till plats- och tidsbaserade spårbarhetsdata.

Bolefloor - Roima customer

”Det här systemet gör exakt det vi behöver. Det gjorde det möjligt att producera den här typen av golv i industriell skala.”

– Hannes Tarn, partner- och utvecklingschef, Bolefloor

Roima Experter
på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50