Värdeflödeskedja

Värdeflödeskedjan är blodomloppet i de industriella nätverken

Syftet med hanteringen av värdeflödeskedjan (SCM) är att skapa transparens och förbättra effektiviteten i hela tillverkningskedjan, från komponenter och råmaterial till leverans av färdiga produkter till kunden.

Hela värdeflödeskedjan under kontroll

Funktionerna för hantering av värdeflödeskedjan (SCM) i RoimaSoftware Lean System möjliggör heltäckande planering och kontroll av hela tillverkningskedjan baserat på bl.a. försäljningsprognoser, maskintillstånd, personalsituation, och underhållsplaner. Hela kedjan täcks in från försäljning och upphandling till produktionsplanering, produktionsstyrning, lagerstyrning och eftermarknad.

Intresserad? Kontakta oss!

Roima
Experter på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50