4 sätt som effektiv hantering av produktförändringar stärker din leveranskedja

ROIMA AKADEMI4 sätt som effektiv hantering av produktförändringar stärker din leveranskedja Dagens konsumenter efterfrågar ständigt nya produkter och nya versioner av gamla produkter med förbättrade funktioner. De senaste åren har dessutom de interna utmaningarna ökat då svårigheter med tillgängligheten på vissa komponenter och råvaror tvingat många tillverkande företag att hitta nya sätt att producera även…

Flexibel styrning av verksamheten i fokus för många företag – Roima Enterprise Business Platform (EBP)

ROIMA AKADEMIFlexibel styrning av verksamheten i fokus för många företag –Roima Enterprise Business Platform (EBP) Den nordiska tillverkningsindustrin fokuserar alltmer på tillverkning av kundspecifika produkter. Företag försöker nu förbättra den operativa effektiviteten genom att öka nivån på digitalisering och automatisering. Båda dessa utvecklingsområden kräver standardisering av verksamhetsmodeller och processer, samt nya sätt att hantera den…

Effective logistics planning driven by the business goals

ROIMA ACADEMYEffective logistics planning driven by the business goalsIf you prefer listening the article as webinar instead, click here.Integrated Business Planning (IBP) and Logistics Developing your business requires aligning the operational level with the strategic targets. Executing the business strategy is not easy and companies can find that their actuals and forecasts are deviating from…

Business Benefits with Integrated Business Planning

ROIMA ACADEMYBusiness Benefits with Integrated Business PlanningIn today’s world, the ERP solutions are becoming more standard, and customization is expensive and not flexible enough to fulfill the needs of different business functions, like planning. One possibility is to develop competitive edges is to take the whole company’s planning to a new level. This blog discusses…

valokuva jossa pöydällä tietokoneen näyttö

Monitoring in intralogistics

ROIMA ACADEMYMonitoring in intralogistics The word ‘monitoring’ is defined by the Collins Dictionary as the “act of observing or recording an engine or other device or its activity or performance”. Cambridge Dictionary defines the verb ‘monitor’ as “to watch and check a situation carefully for a period of time in order to discover something about…