metod_och_reslutat

MES och digitalisering av produktion

ROIMA ACADEMYMES och digitalisering av produktionI den här artikeln kommer jag att dela med mig av vad jag har lärt mig under mina snart 15 års arbete med automation, industriell IT och planeringssystem för dussintals kunder inom tillverkningsindustrin. Om du undrar vad MES och digitalisering av produktion handlar om, varför man bör investera i detta…

4 sätt som effektiv hantering av produktförändringar stärker din leveranskedja

ROIMA AKADEMI4 sätt som effektiv hantering av produktförändringar stärker din leveranskedja Dagens konsumenter efterfrågar ständigt nya produkter och nya versioner av gamla produkter med förbättrade funktioner. De senaste åren har dessutom de interna utmaningarna ökat då svårigheter med tillgängligheten på vissa komponenter och råvaror tvingat många tillverkande företag att hitta nya sätt att producera även…

Flexibel styrning av verksamheten i fokus för många företag – Roima Enterprise Business Platform (EBP)

ROIMA AKADEMIFlexibel styrning av verksamheten i fokus för många företag –Roima Enterprise Business Platform (EBP) Den nordiska tillverkningsindustrin fokuserar alltmer på tillverkning av kundspecifika produkter. Företag försöker nu förbättra den operativa effektiviteten genom att öka nivån på digitalisering och automatisering. Båda dessa utvecklingsområden kräver standardisering av verksamhetsmodeller och processer, samt nya sätt att hantera den…

OSIsoft PI: The AVEVA Industrial Information Management Solution

ROIMA ACADEMYOSIsoft PI: The AVEVA Industrial Information Management SolutionAre you curious about how to use AVEVA OSIsoft PI to contextualize your data? In this blog post, you’ll get a brief introduction to the AVEVA OSIsoft PI system – an industrial data platform with multiple layers: Collect, Store, Contextualize, Analyze, Integrate, Visualize and Act. OSIsoft PI…

Complexity of running a technology program in a multi-site manufacturing environment

ROIMA ACADEMYBlog Series: How to Succeed in Multi-Site MES ProgramsPart II Complexity of Running a Technology Program in a Multi-Site Manufacturing Environment < Previous post Next post > So many times when starting something complicated or complex, we’ve been told to “keep it simple” and “take small steps at a time”, or to “eat the…

Business-Driven Digitalization

ROIMA ACADEMYBusiness-Driven DigitalizationDigital transformation and Digitalization – you can’t avoid hearing about them. But what do they actually mean? Every manufacturing company will face those terms in their operations, sooner or later. Over the years, Roima has gained a wealth of experience in development projects for the promotion of operational digitalization in Nordic companies and…