Boosta_600x750

Öka effektiviteten – starkare nyckelprocesser

För att uppnå ökad kostnadseffektivitet och flexibilitet i produktionsprocessen krävs nya angreppssätt i traditionella verksamheter. Digitalisering påverkar hela den industriella miljön, men ger också nya och revolutionerande möjligheter. Av oss får du hjälp att utnyttja de här möjligheterna.

Ett konsekvent förändringsarbete har stor inverkan på företagets kultur, med kontinuerlig utveckling och ett förbättringsarbete som omfattar hela organisationen. Våra erfarna medarbetare hjälper dig att se hur moderna affärsmodeller och ny teknik kan stärka konkurrenskraften också inom traditionella branscher.

Öka lönsamheten med Roimas lösningar

null

PAPPERSFRI PRODUKTION

Planerad produktion utsätts ofta för ändringar, till exempel schemaändringar och kompletterande specifikationer av produkten som ska tillverkas. Om jag skriver ut data på ett papper blir de snabbt föråldrade, och implementeringen av ändringarna blir begränsad. Det är viktigt att samla in aktuella data från produktionen, exempelvis korrekta tidpunkter för olika händelser och transaktioner eller faktiska mätdata. Om dessa data skrivs ut på papper eller registreras i separata system blir det väldigt svårt för mig att analysera och använda uppgifterna.

Vi konverterar arbetslistorna och arbetsinstruktionerna för din produktion till elektroniskt format. Därefter kan du glömma allt som handlar om separata system och pappersutskrifter, och ange alla data direkt i ett enda system.

Arbetsstationerna i produktionen får en vy som stämmer med kraven för varje given arbetsuppgift, och innehåller all information som behövs för att utföra arbetet ifråga, inklusive arbetsstationens arbetslista, arbetets innehåll, instruktioner och dokument. När alla viktiga data är tillgängliga i en samlad vy, behöver du inte längre ödsla tid på att gå mellan olika formulär i systemen.

Data som anges i systemet på arbetsstationerna kan hanteras direkt från arbetsstationens sammanfattande vy – hela vägen från start till slut, och till mätdata.

Medarbetarna vid arbetsstationerna i produktionen kan koncentrera sig på sitt arbete och behöver inte lägga tid på att orientera sig i informationssystemet. Eftersom systemet är så intuitivt och lätt att använda blir det också lättare att utbilda nya medarbetare.

null

”Ett bra ERP-system är som en välfungerande diskmaskin hemma: smutsig disk blir ren. De dagliga affärsrutinerna måste fungera smidigt.”

– Tuomas Lokki, förste vice VD, marknadsföring och försäljning Planmeca Oy

Roima Experter
på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50

null

SAMARBETE I LEVERANTÖRSNÄTVERKET

I takt med stora omställningar i omgivningen måste också min verksamhet vara skalbar. Mitt företag använder en verksamhetsmodell för nätverksbaserad tillverkning. Hur kan mitt företag samla in uppdaterade och korrekta data och tillgodose behovet av transparens för kunder, partner och leverantörer inom våra nätverk?

Om du bygger nätverk kan ditt företag leverera mer flexibel tillverkning. Men då måste du också ha rätt verktyg. Roimas produktifierade molnbaserade tjänst ger dig den plattform och de lösningar som du behöver för att samarbetet och utbytet av information ska öka i ditt nätverk. I RoimaCloud Networked Industry integreras leverantörens nätverk sömlöst med huvudföretaget. Tillverkningsinformation distribueras till rätt parter på ett transparent vis.

Med RoimaCloud Networked Industry kan du hantera produktrelaterade ändringar centralt i ditt nätverk i samarbete med dina partner.

null

KUNDREFERENS

VAISALA

Roima Experter
på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50

null

ÖVERVAKNING AV PRODUKTIONSEFFEKTIVITETEN

Hur kan jag ta reda på hur effektivt vi utnyttjar begränsade resurser på mina anläggningar, och hur gör jag att förbättra detta? Hur kan jag identifiera maskiner som har låg total effektivitet eller hög felfrekvens så att jag kan börja arbeta med korrigerande åtgärder?

Insamlade produktionsdata är enkla att digitalisera genom att utnyttja IoT-teknik. När du har produktionsdata i realtid kan du reagera på potentiella problem direkt när situationen uppstår. När du mäter och anlyserar fel, kvalitetsförluster och hastighetsförluster i dina produktionslinjer och dina maskiner, kan du vidta åtgärder för kontinuerlig förbättring. Du kan även införa daglig hantering för att rikta in dina utvecklings- och underhållsåtgärder mot rätt områden (produktionsplanering, underhåll, kvalitetsövervakning, materialhantering osv.).

null

Kaptas expanderar till exportmarknaden med nya tjänster som möjliggörs av industriellt internet.

Roima Experter
på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50

null

EFFEKTIVISERING OCH OPTIMERING AV MATERIALFLÖDEN

Vår manuella lagerstyrning äter upp mina resurser. Effektiviteten i mitt lager är beroende av separata individer, och det är svårt och krångligt att utbilda nya medarbetare. Lagersaldot är inte uppdaterat i realtid, så jag kan inte lova pålitliga leveranser. Automatisering skulle verkligen stärka min lagerhantering, men det verkar svårt att skapa anslutningar till mitt nuvarande ERP-system. Min lagerstyrning har inte hunnit med den utveckling som ägt rum på andra områden såsom inköp, försäljning, produktion osv.

Genom att digitalisera din lagerstyrning och dina internlogistikprocesser skapar du en bra grund för den operationella utvecklingen. Du får realtidsdata från lagerstyrningen, och får därmed de verktyg som du behöver för effektivare styrning och optimering av företagets materialflöden.

RoimaSoftware FidaWare har en väl utbyggd hantering av grundläggande lagerdata med uppgifter som produkt, lagerplats och produktionssats. Programvaran styr och optimerar alla de centrala processerna i lagret och ser till att dina leveranser är korrekta och spårbara genom hela din intralogistiska leveranskedja.

Med RoimaSoftware FidaWares optimeringsverktyg optimerar och effektiviserar du internlogistiken på ditt företag.

null

”Roima är inte bara vår partner, utan en betydelsefull del av vår fabrik.”

– Pasi Rannus, vice VD, produktion, Valmet Automotive

Roima Experter
på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50