Högre kvalitet och bättre prestanda

Automatiska avsyningssystem och smartare mätningar förbättrar både kvalitet och prestanda generellt sett, och lösningarna möjliggör introduktion av nya funktioner och minskar kostnaden för kvalitetskontroll.

Automatiska avsyningssystem tröttnar aldrig och gör aldrig fel. Förbättringar av kvaliteten och jobbtillfredställelsen har stor påverkan på kundnöjdheten.

Ledande leverantör av automatiska avsyningssystem

Vi uppfyller kundernas behov av mätning och kvalitetskontroll och utvecklar nya instrumentlösningar tillsammans med våra kundföretag. Vi fokuserar alltid på det viktigaste: det som ger den bästa avkastningen och som har den kortaste återbetalningstiden.

När vi genomför projekten utgår vi från vår långa erfarenhet av industrilösningar och instrument för automatiska avsyningssystem. Vi använder kommersiella bibliotek för automatiska avsyningssystem, smarta kamerasystem direkt från hyllan och möjligheten till öppen källkod i våra lösningar. Vi levererar projekt från små enkla mätstationer till stora instrumentlösningar. Vid behov bidrar vi även med underhåll och vidareutveckling av dessa system.

Nedan följer några av de mjukvaruleverantörer som vi har jobbat med.

Program- och mjukvaruleverantörer

Beckhoff är en snabbväxande global leverantör av öppna automatiseringssystem vars lösningar förlitar sig på PC-baserad kontroll. Roima är en av få Nordiska Beckhoff-partners; vi använder deras lösningar speciellt i projekt med automatiska avsyningssystem.

Cognex Corporation är en ledande leverantör av automatiska avsyningssystem, programvara och streckodsläsare. Roima har i synnerhet arbetat med Cognex smarta kameror, som vi har använt i flera lösningar för mätning och läsning.

MVTec Software GmbH är världens ledande leverantör av programvara till automatiska avsyningssystem. Deras mest kända produkt är Halcon, ett bibliotek för automatiska avsyningssystem. Halcon erbjuder en mängd möjligheter för kvalitetskontroll och mätning, både för traditionella lösningar och de nya 3D-lösningar som är under snabb utveckling. Roima är den enda certifierade MVTec-integrationspartnern i Finland.

SICK är en av världens ledande tillverkare av instrument och instrumentlösningar för industritillämpningar. SICK är ett ledande teknikföretag på marknaden för automatisering av teknik och logistik samt processautomatisering. Roima har jobbat med SICK:s 3D-kameralösningar och optiska instrument.

Intresserad? Kontakta oss!

Roima
Experter på industrilösningar

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50