Transval Industrial Services

Kundreferens: Transval Industrial Services För oss betydde det mycket att Roimas representanter var villiga att diskutera våra affärsprocesser och behov på olika nivåer i organisationen. Det är ju dessa processer som är skälet till att vi skaffar ett nytt IT system. Jussi-Pekka Hoskari affärsdirektör, Industrial Services Transval Teollisuuspalvelut (Transval Industrial Services) Lösningar Transval hanterar kundernas…

LKI Käldman

Kundreferens: LKI Käldman Roimas lösning anpassar sig till vår växande verksamhet och ger stöd till en kontrollerad tillväxt. Roimas lösning finns inom varje process på företaget, från fakturering till tjänsteverksamhet. Örjan Räikkönen ekonomichef LKI Käldman Lösningar LKI använder Roima Lean System för resursplanering och tillverkning. Smidig integrering med automatiserade datasystem för lager. Fördelar Ökad produktionskapacitet…

Carrus Delta Oy

Kundreferens: Carrus Delta Roimas insats intensifierar vår produktion och resursplanering. Dessutom ger systemet utmärkt stöd både till förändringsarbete och komponentanskaffning. Tack vare systemet har vi rätt komponenter vid rätt tid och kan minska uppbundet kapital i lagret. Harri Varjonen IT-chef Carrus Delta Lösningar Carrus Delta hanterar hela produktionsprocessen från offert till fakturering med Roima Lean…

Kirami Oy

Kundreferens: Kirami Oy Roimas lösning har sparat tid, jobb och pengar åt oss. Alla produkter kan spåras tack vare en produktspecifik identifiering. Den största fördelen med systemet är att informationen är centraliserad och hanteras på en enda plats. Informationen är alltid korrekt och aktuell. Eero Rantanen CIO Kirami Oy Lösningar Kirami produktinformation hanteras med Roima…

Suunto Oy

Kundreferens: Suunto Tack vare Roima kunde vi snabbt börja använda vår roadmap för vårt MES-projekt. Utan Roimas hjälp hade förstudien och kravspecifikationen tagit betydligt längre tid. Roima såg också till att vi hittade konkurrenskraftiga lösningar på våra MES-behov. Juri Aapola direktör för värdeflödeskedjan Suunto Oy Lösningar Roima hjälpte Suunto att välja ny MES-plattform genom att…

STERIS Finn-Aqua

Kundreferens: STERIS Finn-Aqua Vår produktdokumentation är inte utspridd längre. Vi lägger in all dokumentation om leveransprojektet i Roimas system så att den kan hämtas med några få klick med musen. Timo Rantasalmi produktchef STERIS Finn-Aqua Lösningar På Steris Finn-Aqua utgör Roima Aton och dess projektspecifika arbetsutrymmen fundamentet för produktdokumentation, styrning och teamarbete. Fördelar Nöjdare kunder…

VAK Oy

Kundreferens: VAK Oy Vår verksamhet har blivit betydligt mycket mer effektivt enligt alla indikatorer: Ledtiderna har kortats med 32 %, vår elektroniska fakturering har ökat från 16 % till 51 % och effektiviteten i serviceprocesserna har ökat eftersom de data som behövs för 92 % av alla servicejobb är enkla att nå i Roimas system.…

Beneq Oy

Kundreferens: Beneq Tack vare systemet för hantering av produktdata vet vi alltid exakt vad som levererats till varje kund. Utformning och tillverkning av utrustningen hanteras även med systemet, ned till den sista bulten. Utrustningen skulle helt enkelt inte kunna byggas eller designas utan ett sådant system. Jari-Pekka Tiesmäki chef, verksamhetsutveckling Beneq Lösningar Beneq har ett…

Rosendahl Nextrom

Kundreferens: Rosendahl Nextrom Vi har hanterat vår produktinformation med Roimas lösning i nästan 15 år. Objekt, produktstrukturer, leveransbok, projekt och relaterade kunder och dokument är tillgängliga i Roimas system. Integrationen till CAD-systemet Inventor gör våra tekniker mer effektiva och höjer kvaliteten på arbetet. Mika Vihavainen Director ICT & Operational Development and Quality Rosendahl Nextrom Lösningar…

Nedap

Kundreferens: Nederlandsche Apparaten fabriek NEDAP N.V. Vad som skiljer Roima från dess konkurrenter är företagets förmåga att reagera på problem och möjlighet att hitta lösningar som är skräddarsydda för Nedaps behov. Ingenting går förlorat i översättningen mellan finska och nederländska företag. De talar samma språk affärsmässigt och delar samma värden om att sätta kunden främst.…